Skip to main content
European School Education Platform
Interview

L-Edukazzjoni Titkellem: Kif it-tagħlim imħallat u l-isħubiji tal-iskejjel qed jappoġġjaw skejjel aktar inklużivi

F’din l-edizzjoni ta’ L-Edukazzjoni Titkellem, se ningħaqdu ma’ tliet membri tal-Grupp ta’ Ħidma dwar skejjel taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. Ingħaqad magħna biex tisma’ l-ħsibijiet tagħhom dwar kif it-tagħlim imħallat u sħubiji bejn l-iskejjel u l-komunità jistgħu jsawru skejjel aktar inklużivi.
Education Talks

It-tagħlim imħallat sar parti importanti ħafna tal-edukazzjoni fis-snin riċenti. Għalhekk anke l-ministri tal-edukazzjoni fl-2021 adottaw Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-tagħlim imħallat. It-tagħlim imħallat jista’ jkun taħlita ta’ siti ta’ tagħlim jew taħlita ta’ għodod diġitali u mhux diġitali differenti. Minħabba dan kollu, u l-importanza kbira tat-tagħlim imħallat, il-Grupp ta’ Ħidma tagħna dwar l-iskejjel esplora kif aħna lkoll nistgħu nappoġġjaw it-tagħlim imħallat, speċjalment peress li aħna dawk li nfasslu l-politika.

 

X’inhu t-tagħlim imħallat inklużiv fil-prattika?

 

Bażikament hemm tliet modi differenti primarji ta’ esperjenza ta’ medjazzjoni. Issa, dak li hu meħtieġ fit-tlieta li huma, billi, waħedha, l-istudenta titħalla speċi ta’ tipproċessa dawn l-esperjenzi hija nnifisha, dak li huma meħtieġa huwa djalogu dwar kif issawwar it-tifsira. It-tagħlim isir inklużiv meta s-sitwazzjoni tat-tagħlim hija tant organizzata u stabbilita li l-istudenti kollha jistgħu jipparteċipaw attivament fil-livell tagħhom stess bl-interess tagħhom stess u huma jingħataw l-appoġġ li jeħtieġu biex ikunu jistgħu jagħmlu dan. Ovvjament, it-tagħlim imħallat joffri bosta opportunitajiet biex litteralment jitħalltu dawn il-modi ta’ esperjenza differenti, sabiex dak it-tagħlim ikollu din it-tapizzerija rikka ta’ esperjenza biex jieħu minnha.

 

Kif jistgħu l-ministeri tal-edukazzjoni jappoġġjaw it-tagħlim imħallat għall-inklużjoni?

 

Dawk li jfasslu l-politika bħala tali, u speċjalment il-ministeri jeħtieġu li jagħmluha possibbli għall-iskejjel u l-għalliema biex ikollhom biżżejjed ħin fil-kurrikulu biex imexxu bit-tagħlim imħallat. Għalhekk il-flessibbiltà tal-kurrikuli hija ta’ importanza kbira u ma għandhiex tkun preskritta żżejjed. L-għalliema jeħtieġu wkoll l-appoġġ tagħna dwar l-apparati, iżda wkoll it-taħriġ għall-użu ta’ dawn l-apparati diġitali u l-għodod diġitali kollha. U dak li hu importanti ħafna huwa li jkollhom post fejn jistgħu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. L-iskejjel u l-għalliema jagħmlu affarijiet mill-isbaħ u aħna, dawk li nfasslu l-politika, neħtieġu li nagħmluha possibbli għalihom li jkollhom aċċess għal pjattaformi nazzjonali jew Ewropej differenti biex jaqsmu dawn l-esperjenzi kollha.

 

Naraw fil-Kroazja li l-iskejjel jibnu kooperazzjoni manjifika ma’ komunitajiet lokali. Pereżempju, l-iskejjel tagħna għandhom rapport mill-aqwa mal-pulizija: għalhekk għandna uffiċjal tal-pulizija li jiġi l-iskola fejn jgħallem lit-tfal tal-ewwel sena dwar il-kultura tat-traffiku, u dawn jeħduhom attwalment fit-toroq, sabiex it-tfal tal-ewwel sena jistgħu jesperjenzaw x’inhu t-traffiku. Dan huwa kif aħna nemmnu li l-iskejjel għandhom ikunu miftuħa għall-komunitajiet lokali, u li aħna lkoll flimkien għandna nagħmlu dan possibbli biex l-istudenti tagħna jkollhom l-aħjar edukazzjoni possibbli.

 

Kif jistgħu l-mexxejja tal-iskejjel jappoġġjaw it-tagħlim imħallat għall-inklużjoni?

 

Il-mexxejja tal-iskejjel jistgħu jappoġġjaw it-tagħlim imħallat għall-inklużjoni billi jippermettu biżżejjed awtonomija għall-għalliema kollha sabiex il-kreattività tkun tista’ tiffjorixxi. L-għalliema għandhom jitqiesu bħala professjonisti li jafu x’inhu l-aħjar għall-istudenti tagħhom u kif il-proċess tal-apprendiment jista’ jsir aktar sinifikanti għalihom. Ovvjament, jeħtieġ li jkun hemm qafas legali li jappoġġjah.

 

Pereżempju, fl-Estonja l-kurrikulu nazzjonali huwa bbażat fuq il-kompetenzi, il-ħiliet u l-eżiti tal-apprendiment. U dan jippermetti lill-għalliema biex fil-fatt iħalltu t-tagħlim, għaliex dan ifisser li l-għalliema jkollhom kważi awtonomija sħiħa biex jiddeċiedu kif il-proċess tat-tagħlim attwalment jitfassal sakemm l-eżiti tal-apprendiment jinkisbu bis-sħiħ.

 

B’din l-awtonomija jkunu jistgħu joħolqu networks u sħubiji, pereżempju, ma’ impjegaturi jew organizzazzjonijiet mhux governattivi, u jġibuhom fil-klassi. Jew jieħdu l-lezzjonijiet barra mill-klassi pereżempju, f’laboratorji, mużewijiet, parks, foresti, kull fejn jixtieqa sakemm jinkisbu l-eżiti tal-apprendiment.

 

Ħaġ’oħra li mexxej tal-iskola jista’ jagħmel hija li jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-iskola u s-settur privat. Fl-Estonja, hemm kultura ta’ sħubiji bejn is-settur pubbliku u l-privat bejn l-iskejjel u l-intrapriżi privati, u hija minsuġa sew fl-għeruq tas-soċjetà tagħna. Iżda fl-aħħar mill-aħħar, naħseb li huwa importanti li jinħoloq ambjent ta’ fiduċja u kultura ta’ kooperazzjoni biex it-tagħlim imħallat tassew iseħħ.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Blended Learning
Inclusion
Policy development
School leadership