Skip to main content
European School Education Platform
Third-party publication

Napprezzaw l-għalliema tagħna u ngħollu l-istatus tagħhom – Kif il-komunitajiet jistgħu jgħinu

L-għalliema għandhom rwol ewlieni fit-tħejjija tal-istudenti għall-isfidi tal-ġejjieni. Huma se jkollhom bżonn jgħammru lill-istudenti bil-ħiliet u l-għarfien meħtieġa għas-suċċess f’dinja dejjem aktar globali, diġitali u kumplessa.
OECD report cover

Biex jinkiseb dan, l-għalliema u l-iskejjel jeħtieġ li joħolqu rabtiet aktar b’saħħithom mal-ġenituri u l-komunitajiet lokali, jibnu sens ta’ responsabbiltà soċjali u ħiliet għas-soluzzjoni tal-problemi fost l-istudenti tagħhom.

 

Dan ir-rapport iqajjem u jindirizza mistoqsijiet dwar kif jistgħu s-sistemi edukattivi jgħinu lill-għalliema jinvolvu ruħhom f’innovazzjoni u żvilupp professjonali kontinwu biex itejbu l-prattika tagħhom stress? Kif jistgħu s-sistemi edukattivi jappoġġjaw lill-għalliema biex jissodisfaw dawn it-talbiet ġodda u jinkoraġġixxu bidla fil-paradigma dwar x’inhuma t-tagħlim u l-apprendiment?

 

 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  OECD
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  OECD
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Other
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2018

Tags

Professional development
School partnerships and networks