Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Ħu ispirazzjoni! Kultura: motivatur għas-saħħa u l-benesseri fl-UE 

Dan il-fuljett jiġbor fih eżempji tajbin ta’ prassi tajba minn firxa ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE, b’mod partikolari Ewropa Kreattiva, Erasmus+, Orizzont 2020 u Orizzont Ewropa. Dawn juru l-qaqqa tal-kultura u l-arti biex itejbu s-saħħa u l-benesseri permezz ta’ inizjattivi interdixxiplinari.
Publication cover image (European Commission)

Il-fuljett juri l-għarfien konġunt tal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew tal-importanza tal-kultura fil-ħajjiet taċ-ċittadini kollha tal-UE. L-istituzzjonijiet huma marbuta li jagħmlu differenza fil-qasam tas-saħħa mentali għall-benefiċċju taċ-ċittadini tal-UE. 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Commission 
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2022

Tags

Cultural diversity
Social skills
Well-being