Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Is-sett Ewropew ta’ għodod għall-protezzjoni tan-natura

Il-Kummissjoni Ewropea pproduċiet sett ta’ għodod tal-bijodiversità għall-edukaturi tal-istudenti bejn it-13 u s-16-il sena.
European Nature Protection Toolkit
Image: European Commission

L-għodda għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jifhmu l-importanza tan-natura tal-Ewropa billi tintroduċihom għal suġġetti bħall-bijodiversità u l-kunċetti bażiċi tax-xjenza ambjentali. Fi ħdan is-sett ta’ għodod hemm riżorsi biex jinstabu u jiġu rikonoxxuti speċi differenti ta’ pjanti u annimali kif ukoll ħabitats lokali. L-istudenti se jkunu jistgħu jinvolvu ruħhom man-natura b’mod sinifikanti u jikkomunikaw xi jfisser għalihom personalment il-wirt naturali kondiviż tal-Ewropa.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Commission 
 • Target audience:
  Parent / Guardian
  Student Teacher
  Teacher
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
 • Year of publication:
  2022

Tags

School subjects

Environmental Education

Key competences

Maths and science
Science