Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

L-edukazzjoni u d-diversità LBGTIQ

L-isfidi edukattivi assoċjati mal-ħolqien ta’ ambjenti tat-tagħlim siguri għaż-żgħażagħ LGBTIQ jistgħu jkunu bosta. Dan jagħti prominenza għall-aħjar prassi fl-edukazzjoni tad-diversità sesswali mal-UE kollha u jindirizza miti u ideat żbaljati ewlenin dwar persuni LGBTIQ.
Publication cover image (European Commission)

Il-pubblikazzjoni tippreżenta l-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea u organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn biex tiġi indirizzata d-diskriminazzjoni kontra persuni LGBTIQ, kif ukoll riċerka ewlenija u evidenza tal-impatt. Toffri messaġġi u rakkomandazzjonijiet ewlenin biex jiġu implimentati f’livell nazzjonali, tal-iskola, tal-kurrikulu u tal-komunità għall-promozzjoni tal-inklużjoni LGBTIQ.

 

 

Dan il-Fiche Tematiku ġie prodott mill-Grupp ta’ Ħidma ET 2020 dwar il-Promozzjoni ta’ Valuri Komuni u Edukazzjoni Inklużiva.

 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being