Skip to main content
European School Education Platform

Pubblikazzjonijiet

Rapporti u studji rigward politiki tal-edukazzjoni skolastika kemm mil-livelli Ewropej kif ukoll nazzjonali

Publication cover image (European Commission)

L-edukazzjoni u d-diversità LBGTIQ

L-isfidi edukattivi assoċjati mal-ħolqien ta’ ambjenti tat-tagħlim siguri għaż-żgħażagħ LGBTIQ jistgħu jkunu bosta. Dan jagħti prominenza għall-aħjar prassi fl-edukazzjoni tad-diversità sesswali mal-UE kollha u jindirizza miti u ideat żbaljati ewlenin dwar persuni LGBTIQ.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

L-Intelliġenza Artifiċjali u d-Drittijiet tat-Tfal: Lejn Aġenda Integrata għar-Riċerka u l-Politika

It-tfal u l-adoloxxenti jużaw applikazzjonijiet tal-media soċjali, pjattaformi ta’ rakkomandazzjoni għall-mużika u sistemi intelliġenti ta’ tagħlim (tutoring) kuljum. F’dan il-kuntest, ir-riċerkaturi bħalissa qed jesperimentaw b’robots soċjali u kif dawn jistgħu jintużaw biex itejbu l-edukazzjoni fil-futur. Element wieħed komuni ta’ dawn l-applikazzjonijiet huwa li huma kollha bbażati fuq tekniki tal-Intelliġenza Artifiċjali (AI).
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Ħu ispirazzjoni! Kultura: motivatur għas-saħħa u l-benesseri fl-UE 

Dan il-fuljett jiġbor fih eżempji tajbin ta’ prassi tajba minn firxa ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE, b’mod partikolari Ewropa Kreattiva, Erasmus+, Orizzont 2020 u Orizzont Ewropa. Dawn juru l-qaqqa tal-kultura u l-arti biex itejbu s-saħħa u l-benesseri permezz ta’ inizjattivi interdixxiplinari.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Appoġġ għall-benesseri soċjali u emozzjonali tal-istudenti refuġjati mill-Ukrajna fil-pajjiżi ospitanti 

L-invażjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna wasslet għall-akbar kriżi ta’ spostament sfurzat fl-istorja riċenti, fejn proporzjon għoli ta’ dawk li ħarbu huma tfal u żgħażagħ. L-iskejjel għandhom rwol vitali biex jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-istudenti refuġjati u biex jippromwovu l-iżvilupp u l-benesseri soċjali u emozzjonali tagħhom. Dan huwa komponent essenzjali biex tkun żgurata l-inklużjoni tagħhom fl-edukazzjoni u fis-soċjetà b’mod ġenerali. 
Inclusion
Migrant students
Well-being
Publication cover image (European Commission)

Investiment fl-edukazzjoni fl-UE wara l-Covid

Il-pandemija COVID-19 ġabet magħha opportunitajiet sinifikanti għall-investiment fis-settur tal-edukazzjoni. Dan ir-rapport jeżamina kif l-Istati Membri tal-UE adattaw l-investiment fl-edukazzjoni tagħhom b’rispons għall-pandemija.
Funding and resources
The STE(A)M IT framework (report cover)

STE(A)M IT – l-ewwel qafas integrat STEM tal-Ewropa

STE(A)M IT huwa proġett iffinanzjat mill-Erasmus+ li jippromwovi approċċi innovattivi u transdixxiplinari għat-tagħlim STEM (ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika).
Arts