Skip to main content
European School Education Platform

Prattiki

Ġabra ta’ prattiki ta’ ispirazzjoni minn proġetti, skejjel u klassijiet madwar l-Ewropa 

General visual - Practice video

Appoġġ għall-istudenti refuġjati li għadhom kif waslu

Fl-2022, l-iskola Nru 361 f’Varsavja, il-Polonja, irċeviet influss għoli ta’ studenti refuġjati mill-Ukrajna. F'dan il-vidjo, se nitgħallmu kif l-iskola laqgħat lil dawn l-istudenti u għenithom jitgħallmu l-lingwa Pollakka, jikkollaboraw mal-pari ġodda tagħhom u l-aktar importanti, li jħossuhom siguri.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Il-ġustifikazzjoni għal apprendiment soċjali u emozzjonali

L-apprendiment soċjali u emozzjonali (SEL) huwa approċċ edukattiv li għandu l-mira li jiżviluppa l-intelliġenza soċjali u emozzjonali tal-istudenti permezz ta’ approċċ integrat għall-iskola kollha.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Żieda fl-involviment tal-istudenti fl-Edukazzjoni STEAM

STEAM huwa approċċ integrat għat-tagħlim li jgħaqqad l-arti ma’ STEM (ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika) u jużah bħala punt ta’ aċċess biex jiggwida l-mistoqsijiet tal-istudenti, il-kreattività u s-soluzzjoni tal-problemi. Dan l-approċċ multidixxiplinarju jippromwovi t-tagħlim inklużiv għas-sessi billi jinkoraġġixxi lill-bniet jesploraw suġġetti xjentifiċi u jagħmel l-arti aktar attraenti għas-subien.
boy touching virtual screen

L-użu tal-AI fit-tagħlim u l-apprendiment: l-ewwel passi u feedback

L-użu tal-Intelliġenza Artifiċjali (AI) qed isir aktar prevalenti f’ħafna setturi, inkluż fl-edukazzjoni. L-algoritmi tal-AI, ibbażati fuq l-analiżi ta’ data ġġenerata u miġbura, jistgħu jew ma jistgħux jiġu żviluppati speċifikament għall-edukazzjoni.
Digital tools
teacher and students in science class

Rebbieħa tal-Premju Ewropew għat-Tagħlim Innovattiv 2022

Il-Premju Ewropew għat-Tagħlim Innovattiv (EITA) tnieda mill-Kummissjoni Ewropea fl-2021 biex jiċċelebra l-kisbiet tal-għalliema u tal-iskejjel.
Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning
hands together

Proġetti li jħeġġu l-multilingwiżmu fil-klassi

Minħabba l-kriżi attwali fl-Ukrajna, id-diversità fl-ambjenti tal-klassi u l-appoġġ għal pedagoġiji u prattiki tat-tagħlim multilingwi bdew jingħataw prominenza. L-edukaturi, kif jistgħu jimmaniġġjaw klassi aktar diversa kulturalment u jiżguraw li t-tfal kollha jirċievu edukazzjoni ekwa? F’dan l-artiklu, nesploraw proġetti mal-Ewropa kollha mmirati biex jappoġġjaw l-inklużjoni fil-klassi tat-tfal b’lingwi tad-dar differenti.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Proġetti ta' riċerka għal azzjoni li qed jagħmlu differenza

Permezz tar-riċerka għal azzjoni, l-għalliema jkun jistgħu jevalwaw u jtejbu l-prattiki tagħhom kontinwament permezz tar-riċerka u r-riflessjoni. Il-proġetti li ġejjin juru kif ir-riċerka għal azzjoni tista' tkun ta' benefiċċju għall-klassi tiegħek.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

X'jirnexxi meta refuġjati jiġu milqugħa fil-klassijiet Ewropej

Numru dejjem jikber ta' klassijiet Ewropej qed jilqgħu familji Ukreni u t-tfal tagħhom, li jfisser aktar diversità kultural u edukattiva fl-iskejjel tagħna. Is-Sett ta' Għodod Ewropew għall-Iskejjel joffri sett ta' riżorsi magħżula bir-reqqa għall-għalliema, il-professjonisti, l-amministraturi, il-familji, u dawk li jasslu l-politika, inklużi prattiki effettivi għal edukazzjoni inklużiva għar-refuġjati u l-migranti.
Migrant students
Cultural diversity