Skip to main content
European School Education Platform
Practice video

Appoġġ għall-istudenti refuġjati li għadhom kif waslu

Fl-2022, l-iskola Nru 361 f’Varsavja, il-Polonja, irċeviet influss għoli ta’ studenti refuġjati mill-Ukrajna. F'dan il-vidjo, se nitgħallmu kif l-iskola laqgħat lil dawn l-istudenti u għenithom jitgħallmu l-lingwa Pollakka, jikkollaboraw mal-pari ġodda tagħhom u l-aktar importanti, li jħossuhom siguri.
General visual - Practice video

 

L-iskola, nru 361 f’Varsavja, waħda mill-iskejjel l-aktar ġodda f’Varsavja. F’dawn l-aħħar sitt xhur, l-iskola ospitat probabbilment l-ogħla numru ta’ refuġjati Ukreni minn partijiet differenti tal-pajjiż mifni bil-gwerra. Qabel il-vaganzi, aħna ospitajna aktar minn 200 student li kellhom jaħarbu miż-żoni tal-gwerra. L-idea tagħna f’dawn l-ewwel xhur kienet li nqegħduhom f’post sigur, li nipprovdulhom post sigur, mhux neċessarjament biex jitgħallmu, iżda bażikament biex jissopravvivu. Wara l-vaganzi s-sitwazzjoni nbidlet drammatikament, ġara li 80% tal-istudenti ddeċidew li jibqgħu hawn fil-Polonja għal xhur, forsi għal snin. Issa l-kompitu tagħna huwa totalment differenti. Mhijiex biss is-sigurtà, iżda wkoll l-integrazzjoni fis-sistema tal-edukazzjoni Pollakka.

 

Qajjimna bosta ideat biex nipprovdulhom proċess ta’ apprendiment xieraq. Waħda mill-ideat hija li mmexxu klassijiet preparatorji, klassijiet li jipprovdulhom bażikament l-għarfien xieraq tal-Pollakk, li huwa bidu għal-livell biex ikunu fis-sistema tal-edukazzjoni tagħna. Filwaqt li fil-bidu r-rwol ta’ assistent kulturali kien imprezzabbli, meta taħdem f’din il-klassi teħtieġ issib mument fejn tgħid “biżżejjed” u tmexxi lill-assistent kulturali ftit ’il-bogħod minn tali ħidma diretta fil-klassi fejn tassenjalhom kompiti oħra varji sabiex it-tfal b’mod naturali jibdew jużaw il-lingwa Pollakka. Hawn aħna ma rridux affattu li naqtgħuhom mill-kultura, it-tradizzjoni u l-istorja tagħhom. Din assolutament mhix l-intenzjoni tagħna. It-tfal li jitqiegħdu fil-klassijiet regolari, għaliex aħna għandna wkoll tali tfal, definittivament ikun aħjar għalihom li jitgħallmu l-lingwa Pollakka, għaliex ħafna minnhom kienu fil-klassi preparatorja s-sena li għaddiet.

 

Fi tmiem is-sena, tim ta’ għalliema rrakkomandaw li dawn it-tfal jitqiegħdu fil-klassijiet regolari, minħabba li l-ħila tagħhom li jużaw il-lingwa Pollakka kienet diġà tajba biżżejjed u, fl-opinjoni tagħna, huma akklimatizzaw tajjeb ħafna f’dawn il-klassijiet, sejrin tajjeb ħafna fihom. Idea oħra hija biex persuni waħedhom jitqiegħdu fil-klassijiet tal-Pollakk. Iżda b’dawn in-numri, u qed nitkellmu dwar tużżani ta’ studenti, huwa sempliċement impossibbli.

 

Huwa għalhekk li introduċejna idea totalment ġdida ta’ klassijiet multikulturali. Dawn huma l-klassijiet li jikkonsistu fi 30 sa 50 % ta’ Ukreni, u l-idea saret rivoluzzjoni totali. Ġara li bl-istudenti f’dawn il-klassijiet huma jistgħu jikkomunikaw bil-Pollakk, bl-Ingliż u bl-Ukren, u huma kapaċi mhux biss għal integrazzjoni fis-sistema tal-edukazzjoni Pollakka, iżda wkoll li jġibu xi ħaġa oħra f’din is-sistema Pollakka. Għalhekk mhux biss qed nintegrawhom fis-sistema, iżda qed nintegraw, qed nintegraw magħhom bis-sħiħ. Qed noħolqu sistema tal-edukazzjoni ġdida fil-fatt, sistema tal-edukazzjoni Pollakka-Ukrena konġunta.

 

Barra mill-attivitajiet edukattivi tipiċi fejn dawn it-tfal jipparteċipaw, huwa estremament importanti, fl-opinjoni tagħna, li dawk li jeħtieġu għajnuna addizzjonali jirċievu tali appoġġ fil-forma ta’ attivitajiet ekstrakurrikulari. Kultant dawn huma klassijiet addizzjonali fil-lingwa Pollakka, billi kull student li esperjenza l-migrazzjoni huwa intitolat għal tali klassijiet bil-liġi, jiġifieri sagħtejn fil-ġimgħa ta’ klassijiet addizzjonali fil-Pollakk. Dan huwa wkoll aspett ieħor biex jiġu megħjuna t-tfal mill-Ukrajna biex jistabbilixxu relazzjonijiet ma’ tfal Pollakki sabiex iħossuhom siguri hawn. Biex jibdew jittrattaw din l-iskola, ħa ngħidu hekk, bħala t-tieni dar tagħhom. Forsi hija kelma xi ftit eżaġerata, iżda nittamaw li huma jħossuhom siguri hawn, assigurati, li huma jafu li jistgħu jiddependu fuq l-għajnuna minn kull naħa.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  N/a
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Poland
  Ukraine
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Inclusion
Language learning
Migrant students

Key competences

Citizenship
Cultural awareness and expression
Multilingual
Personal, social and learning to learn
Social and learning