Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Żieda fl-involviment tal-istudenti fl-Edukazzjoni STEAM

STEAM huwa approċċ integrat għat-tagħlim li jgħaqqad l-arti ma’ STEM (ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika) u jużah bħala punt ta’ aċċess biex jiggwida l-mistoqsijiet tal-istudenti, il-kreattività u s-soluzzjoni tal-problemi. Dan l-approċċ multidixxiplinarju jippromwovi t-tagħlim inklużiv għas-sessi billi jinkoraġġixxi lill-bniet jesploraw suġġetti xjentifiċi u jagħmel l-arti aktar attraenti għas-subien.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Kompli aqra biex tiskopri għażla ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE li juru kif tgħallem STEAM b’mod interattiv u impenjattiv.

 

L-involviment tal-istudenti fi STEAM

 

Steam Builders huwa proġett kontinwu li jfittex li jinvolvi lill-istudenti f’attivitajiet STEAM permezz ta’ varjetà ta’ metodi interdixxiplinari ta’ tagħlim. Huwa jipprijoritizza sitwazzjonijiet konkreti tal-ħajja fuq tagħlim purament ibbażat fuq it-teorija bħala mod biex jinvolvi lill-istudenti fis-suġġett. Huwa żviluppa riżorsi pedagoġiċi li jużaw il-wirt storiku biex jispjegaw u jikkontestwalizzaw il-kunċetti tal-matematika u x-xjenza. Ir-riżultati tal-proġett sa issa jinkludu gwida pedagoġika, edukazzjoni mhux formali fil-Ktejjeb STEAM u materjali tat-tagħlim biex jgħinu lill-għalliema jimplimentaw approċċ transkurrikulari.

 

Il-proġett ArtIST għandu l-għan li jiżviluppa programmi multidixxiplinarji li jikkombinaw l-arti u t-teknoloġija, il-ħiliet tekniċi u soċjali, u t-taħriġ intraprenditorjali u tan-negozju. B’mod aktar speċifiku, huwa fassal u implimenta moduli fil-livell ta’ Masters li jintegraw l-arti fl-edukazzjoni tal-innovazzjoni, l-intraprenditorija u x-xjenza. Iż-żieda ta’ dan l-element kreattiv, jgħin biex jimmodernizza t-tagħlim tas-suġġetti STEM u jtejjeb il-ħiliet tal-istudenti biex isolvu l-problemi, il-ħsieb kritiku u l-komunikazzjoni. L-istruttura modulari flessibbli tippermetti kemm lill-għalliema kif ukoll lill-istudenti jħalltu u jqabblu moduli STEAM skont il-ħtiġijiet u l-interessi tagħhom. Il-proġett ipproduċa sett ta’ materjal ta’ tagħlim komprensiv biex jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ dan il-programm.

 

 

 

 

Europeana hija pjattaforma online li tipprovdi aċċess diġitali għall-materjal tal-wirt kulturali Ewropew dwar varjetà ta’ temi u suġġetti. Ir-riżorsi inklużi xogħlijiet tal-arti, kotba, mużika, vidjos u gazzetti huma liberalment aċċessibbli fuq is-sit web u jistgħu jintużaw biex jarrikkixxu t-tagħlim STEM. Il-blog Teaching with Europeana huwa wkoll riżorsa prezzjuża fejn l-għalliema jistgħu jiskambjaw pjanijiet ta’ lezzjonijiet u jaqsmu l-pariri u l-opinjonijiet tagħhom. Europeana għandha spazju ddedikat għal xenarji ta’ tagħlim STEAM, li fihom pjanijiet dettaljati ta’ lezzjonijiet u attivitajiet dwar kif il-wirt kulturali diġitali jiġi integrat fis-suġġetti STEM, bħall-matematika.

 

 

 

 

Il-proġett IN2STEAM ġie żviluppat mis-CESIE (Iċ-Ċentru ta’ Studji u Inizjattivi Ewropej) biex jispira lit-tfal tal-iskola primarja, b’enfasi fuq il-bniet, isegwu karrieri f’oqsma STEM. Il-proġett jgħammar lill-għalliema bil-ħiliet meħtieġa biex jgħallmu l-kunċetti STEAM fil-livell tal-iskola primarja. Tema komuni f’dawn il-proġetti hija l-iżvilupp tal-kreattività tal-istudenti, il-ħsieb kritiku u l-kompetenzi għas-soluzzjoni tal-problemi. Dawn huma ħiliet li jikkumplimentaw il-ħiliet tekniċi tagħhom u jħejjuhom għad-dinja tax-xogħol tas-Seklu 21. Il-proġett jipprijoritizza metodi ta’ tagħlim li jinkludu s-sess biex jiżdied l-interess tal-bniet żgħażagħ fis-suġġetti STEM, peress li n-nisa għadhom mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-karrieri fl-oqsma STEM. Ir-riżorsi jinkludu moduli ta’ taħriġ online u linji gwida għall-għalliema biex jintroduċu b’mod effettiv approċċi STEAM fil-klassijiet tagħhom.

 

 

 

Investiment fl-edukaturi

 

STEAMonEdu għandu l-għan li jżid l-adozzjoni u l-impatt tal-edukazzjoni STEAM billi jinvesti fl-iżvilupp professjonali tal-edukaturi. Huwa jappoġġa lill-għalliema permezz ta’ programmi ta’ taħriġ imħallat jew permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom f’komunità ta’ partijiet interessati li jistgħu jiskambjaw esperjenzi u jaqsmu l-aħjar prattiki ma’ xulxin. Fost ir-riżultati tal-proġett hemm manwal ta’ taħriġ għall-għalliema, gwida dwar il-prattiki tal-edukazzjoni STEAM u qafas ta’ kompetenza għall-edukaturi STEAM.

 

STE(A)M IT huwa l-ewwel qafas STEM integrat tal-Ewropa li jippromwovi approċċi innovattivi u transdixxiplinari għat-tagħlim STEAM. Huwa jipprovdi programmi ta’ taħriġ, għodod u linji gwida għall-għalliema tal-iskejjel primarji u sekondarji, flimkien ma’ network ta’ konsulenti dwar il-karrieri fil-livell tal-UE biex jgħinhom jippromwovu impjiegi f’oqsma STEM. Huwa jirrakkomanda approċċ interdixxiplinarju għat-tagħlim tas-suġġetti STEM biex jitrawwem l-interess tal-istudenti f’lawrji u karrieri f’dawn l-oqsma.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science