Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Rebbieħa tal-Premju Ewropew għat-Tagħlim Innovattiv 2022

Il-Premju Ewropew għat-Tagħlim Innovattiv (EITA) tnieda mill-Kummissjoni Ewropea fl-2021 biex jiċċelebra l-kisbiet tal-għalliema u tal-iskejjel.
teacher and students in science class
European Commission

L-inizjattiva annwali tenfasizza prattiki ta’ tagħlim u apprendiment eċċellenti fi ħdan il-programm Erasmus+. Il-proġetti jingħataw premju f’erba’ kategoriji: l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal, l-edukazzjoni primarja, l-edukazzjoni sekondarja u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET).

 

L-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ huma responsabbli għall-għażla tal-proġetti rebbieħa, b’total ta’ 98 proġett fl-erba’ kategoriji kollha rikonoxxuti din is-sena. Iċ-Ċerimonja Ewropea tal-Premjazzjoni se ssir fil-25 ta’ Ottubru 2022.

 

Il-fokus tematiku tal-EITA ta’ din is-sena huwa “Nitgħallmu flimkien, nippromwovu l-kreattività u s-sostenibilità. Hija marbuta mal-inizjattiva tal-Kummissjoni il-Bauhaus Ewropea l-Ġdida, li tistedinna nerġgħu nimmaġinaw l-ispazji fejn ngħixu bil-kreattività, l-inklużjoni u s-sostenibilità f’moħħna. Il-proġetti rebbieħa ppreżentati hawn taħt jittrattaw wieħed minn dawn it-tliet suġġetti.

 

Il-kreattività

 

Il-proġett Everyday Creativity, immexxi mill-Fundatia Centrul Educational Spektrum fir-Rumanija, uża mudelli edukattivi Finlandiżi biex jagħti spinta lill-kreattività u l-innovazzjoni fil-prattiki tat-tagħlim fil-pajjiżi parteċipanti. Wara taħriġ fuq il-post fil-Finlandja, il-klassijiet ġew iddisinjati mill-ġdid biex joħolqu spazji ta’ tagħlim akkoljenti u faċli għall-utent. L-għalliema użaw approċċi multidixxiplinari biex jispiraw il-kreattività u qasmu l-aħjar prattiki ma’ xulxin. Ġie prodott Manwal għall-Għalliema li fih riżorsi bħal materjali ta’ tagħlim u għodod ta’ awtovalutazzjoni.

 

Il-proġett Young Talents ġab flimkien studenti tan-negozju, tal-artiġjanat u tad-disinn intern fl-iskejjel VET biex joħolqu marki multikulturali ġodda. L-istudenti, mill-Finlandja, Spanja u n-Netherlands, kienu appoġġati minn għalliema u intraprendituri biex jimplimentaw il-proġetti tagħhom, permezz ta’ approċċ transsettorjali. Huma stabbilixxew sitt kumpaniji fi gruppi mħallta, żviluppaw il-marki tagħhom u biegħu l-prodotti tagħhom kemm fil-ħwienet bl-imnut kif ukoll online.

 

L-Inklużjoni

 

Il-Bridge of Encounter and Understanding kien kollaborazzjoni bejn żgħażagħ żvantaġġati minn żewġ skejjel imsieħba fil-Ġermanja u Spanja. L-għan ta’ dan il-proġett kien li jinvolvi studenti VET b’diffikultajiet ta’ tagħlim fi proġett prattiku – il-bini ta’ monument biex jirrappreżenta l-impenn taż-żewġ skejjel għas-sħubija tagħhom. Dan il-proġett tejjeb l-impjegabbiltà tal-istudenti, filwaqt li tejjeb il-ħiliet tekniċi u l-kompetenzi interkulturali tagħhom. L-għalliema ħadmu flimkien bejn il-fruntieri biex japplikaw approċċ multidixxiplinarju integrat, li jgħaqqad il-matematika, ix-xjenza, ix-xjenza soċjali, l-arti, il-lingwi u l-istorja fi proġett wieħed.

 

Il-proġett FARMID fittex li jippromwovi u jiżviluppa għarfien u linji gwida dwar l-impjieg ta’ persuni b’Diżabilità Intellettwali Ħafifa (MID) f’irziezet madwar is-Slovenja u l-pajjiżi msieħba l-Awstrija, l-Italja, il-Belġju u Spanja. Il-persuni b’MID ta’ spiss ikunu żvantaġġati, u jiksbu livelli aktar baxxi ta’ edukazzjoni, li jista’ jaffettwa b’mod negattiv l-opportunitajiet ta’ impjieg tagħhom. FARMID jippromwovi l-inklużjoni soċjali u jenfasizza l-adegwatezza tal-irziezet bħala postijiet tax-xogħol għall-persuni b’diżabilità. Dan il-proġett għen lil diversi persuni b’MID isibu impjieg f’impjiegi relatati mal-irziezet. Huwa żviluppa wkoll programm ta’ taħriġ biex jgħammar lill-bdiewa bil-ħiliet, l-għarfien u l-kompetenzi meħtieġa għall-impjieg ta’ persuni b’MID.

 

 

Is-sostenibilità

 

Hob’s Adventure kien proġett prattiku dwar il-bijodiversità li laqqa’ flimkien għalliema u esperti fl-Estonja, il-Latvja, l-Iżlanda u s-Slovenja biex joħolqu materjal ta’ tagħlim innovattiv dwar il-bijodiversità fl-era diġitali. Huma għamlu użu mill-aħjar prattiki biex jipproduċu dawn il-materjali, permezz ta’ metodi prattiċi, attivi u bbażati fuq il-mistoqsijiet. Ir-riżultat huwa manwal li fih pjanijiet ta’ lezzjonijiet, proġetti u attivitajiet għall-istudenti ta’ bejn 5-9 snin. L-għodod huma adattabbli għal kuntesti ambjentali u edukattivi differenti u jinkoraġġixxu t-tagħlim attiv fuq ġewwa u fil-beraħ.

 

L-għalliema fl-iskola primarja ta’ Sint-Paulus fil-Belġju kienu ispirati biex jittrasformaw il-bitħa tal-konkrit tagħhom f’bitħa adattiva għall-klima u spazju ta’ tagħlim fil-beraħ permezz tal-programm Erasmus+. Inżergħu aktar minn 40 siġra u 160 arbuxxell indiġenu, ġew introdotti tiġieġ u naħal u ġie installat baċin għall-ħsad tal-ilma tax-xita taħt il-grawnd tal-iskola. Il-proġett jippromwovi l-benesseri tal-istudenti u għen biex jiġu innovati l-prattiki tat-tagħlim, peress li l-għalliema jistgħu jużaw l-ispazju ta’ tagħlim fil-beraħ biex jintegraw STEAM (ix-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija, l-Arti u l-Matematika) u suġġetti dwar it-tibdil fil-klima fil-kurrikulu tagħhom.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Estonia
  Finland
  Germany
  Iceland
  Latvia
  Netherlands
  Romania
  Slovenia
  Spain
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
  Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4)

Tags

Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning