Skip to main content
European School Education Platform

Opinjonijiet

Fehmiet u stħarriġ espert dwar l-edukazzjoni skolastika

keywords and a handshake

Stħarriġ dwar programmi ta' mentoring fl-iskejjel

Il-mentoring normalment jirreferi għall-proċess ta' persuna b'esperjenza, il-mentor, li jassisti persuna oħra, il-mentee, fl-iżvilupp ta' ħiliet u għarfien speċifiċi li jtejbu t-tkabbir professjonali u personali tal-mentee. Fil-livell skolastiku, l-opportunitajiet ta' mentoring huma disponibbli għall-istudenti, u normalment jiffukaw fuq il-prestazzjoni edukattiva u l-appoġġ soċjali u emozzjonali tagħhom, u l-għalliema, fil-kuntest ta' taħriġ inizjali jew programmi ta' żvilupp professjonali kontinwu, pereżempju.
Professional development
a school boy meeting a firefighter

L-insiġ ta’ networks bejn l-iskejjel u l-ambjent biex itejbu l-edukazzjoni

It-titjib tal-iskejjel huwa tħassib rikorrenti għal diversi partijiet interessati fl-edukazzjoni. F’dan l-artiklu, José Luís Muñoz Moreno mill-Università Awtonoma ta’ Barċellona jirrifletti fuq l-importanza tal-kollaborazzjoni bejn l-iskejjel u l-komunitajiet f’dan il-proċess.
School partnerships and networks
Interview visual - Paul Downes

L-edukazzjoni titkellem: Perkorsi għas-suċċess fl-iskola

Il-Professur Paul Downes, Direttur tal-Educational Disadvantage Centre, li jinsab fi ħdan l-Istitut tal-Edukazzjoni tal-Università ta’ Dublin City, riċentement qasam il-ħsibijiet tiegħu dwar il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Perkorsi għas-Suċċess fl-Iskola. Id-dokument jispjega l-miżuri tal-politika biex jiġu indirizzati t-tluq bikri mill-iskola u l-kisba akkademika baxxa fil-ħiliet bażiċi.
Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being
young girls holding hands

Apprendiment soċjali u emozzjonali għas-saħħa tajba u l-benesseri

L-impatt psikoloġiku tal-pandemija ta prominenza għall-ħtieġa għal sistema tal-edukazzjoni li tindokra ara u turi kompassjoni biex tappoġġja l-ħtiġijiet soċjali u emozzjonali tat-tfal u ż-żgħażagħ. F’dan l-artiklu, Carmel Cefai mill-Università ta' Malta jispjega kif dan is-suġġett jista’ jiġi indirizzat.
Social skills
Well-being
A teacher and a special needs pupil with a magnifying glass

Edukazzjoni inklużiva jew għal bżonnijiet speċjali? Tendenzi u kunsiderazzjonijiet attwali mal-Ewropa kollha

L-iżvilupp ta’ sistemi tal-edukazzjoni aktar inklużivi huwa meqjus dejjem aktar bħala imperattiv iżda wkoll bħala sfida mal-Ewropa kollha. Opinjonijiet kontemporanji dwar l-edukazzjoni inklużiva jarawha bħala “prinċipju ta’ organizzazzjoni” li jsostnu l-istrutturi u l-proċessi tal-iskejjel. L-edukazzjoni inklużiva tagħti lill-istudenti opportunitajiet ugwali għall-apprendiment konformi mal-approċċ għall-edukazzjoni bbażat fuq id-drittijiet (Aġenzija Ewropea, 2018a).
Inclusion
Special needs education
Hands and musical notes

STEAMing up the score

F’dan l-artiklu, Dr Daithí Kearney jaqsam il-vjaġġ personali tiegħu bħala għalliem tal-mużika u kif STEAM (ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u l-matematika) influwenza l-approċċ tiegħu għat-tagħlim.
Arts