Skip to main content
European School Education Platform
News item

Ir-riżultati tal-istħarriġ tal-għalliema dwar l-Intelliġenza Artifiċjali jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa linji gwida etiċi

Ir-riżultati ta’ stħarriġ riċenti juru li għalliema attivi għandhom interess ogħla (82%) fl-Intelliġenza Artifiċjali (AI) u d-data fl-edukazzjoni minn partijiet interessati oħra fl-edukazzjoni. Madankollu, ir-riżultati jiżvelaw ukoll li kważi l-ebda wieħed mill-għalliema ma għandu vuċi fl-għażla tal-AI u l-għodod tad-data jew fl-użu tagħhom fl-edukazzjoni.
A teacher and pupils using a drone
Image: Adobe Stock/Volodymyr Horyn

Konsultazzjoni dwar l-użu tal-AI u d-data fit-tagħlim u l-apprendiment għall-edukaturi

 

Fl-2022, il-Kummissjoni Ewropea wettqet proċess ta’ konsultazzjoni biex tinforma l-implimentazzjoni tal-Azzjoni 6Linji gwida etiċi dwar l-użu tal-AI u d-data fit-tagħlim u l-apprendiment għall-edukaturi” bħala parti mill-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali 2021-2027. Matul il-proċess ta’ konsultazzjoni, diversi partijiet interessati qasmu l-feedback u s-suġġerimenti tagħhom dwar il-kontenut tal-Linji Gwida, inklużi għalliema tal-primarja, tas-sekondarja u tal-VET, persunal ieħor tal-edukazzjoni u riċerkaturi minn madwar l-Ewropa, biex jagħmlu l-linji gwida rilevanti, aċċessibbli u utli kemm jista’ jkun. 


L-istħarriġ online kien jikkonsisti minn 22 mistoqsija dwar l-esperjenza ta’ dawk li wieġbu dwar l-użu tal-AI fit-tagħlim u t-taħriġ u l-preferenzi tagħhom għal-Linji Gwida. Ir-riżultati jiżvelaw li għalliema li jaħdmu fl-edukazzjoni sekondarja u li għandhom aktar minn 20 sena ta’ esperjenza professjonali juru interess ogħla fis-suġġett, kif ukoll għalliema li jaħdmu fl-Italja, il-Portugall, il-Kroazja, ir-Rumanija, in-Netherlands u l-Greċja.

 

Applikazzjoni tal-AI fl-edukazzjoni

 

Huwa interessanti li 60% ta’ dawk li wieġbu ma kinux ċerti jekk qatt użawx l-AI filwaqt li ħafna minnhom ħasbu li r-rwol ewlieni tal-AI huwa li jappoġġja t-tagħlim. Madankollu, huma jistennew li l-AI tgħinhom fil-valutazzjoni tat-tagħlim, l-awtogradazzjoni u t-tagħlim adattiv filwaqt li juru inqas interess fid-dashboards, iċ-chatbots jew fil-proċessi amministrattivi (reġistrazzjoni, assenzi, eċċ.). 

 

Sfidi tal-AI fl-edukazzjoni

 

L-għalliema esprimew tħassib etiku qawwi, enfasizzaw in-nuqqas ta’ għarfien tagħhom tal-qafas regolatorju rilevanti u talbu aktar taħriġ dwar dawn is-suġġetti: x’inhi l-AI, kif tagħżel l-għodod tal-AI u tippjana l-lezzjonijiet, u kif tispjegaha lill-partijiet interessati. S’issa, ħafna mill-iskejjel ma kkunsidrawx l-użu tal-AI. Fir-rigward tal-aspettattivi mill-Kummissjoni Ewropea, il-maġġoranza talbu sett ta’ studji ta’ każijiet/prattiki tajba, qafas ta’ kompetenzi u lista ta’ riżorsi. 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Teacher

Tags

Digital tools
Policy development

Key competences

Digital
Technology and engineering