Skip to main content
European School Education Platform
News item

Girls Go Circular: l-għoti tas-setgħa lill-bniet fix-xjenza u t-teknoloġija

Girls Go Circular huwa programm ta’ tagħlim online b’xejn li għandu l-għan li jgħin lil mill-inqas 40 000 tifla tal-iskola ta’ bejn l-14 u d-19-il sena jitgħallmu ħiliet diġitali u intraprenditorjali sal-2027.
young girl
Adobe Stock / metamorworks

Bħala parti mill-Pjan ta’ Azzjoni Ewropew għall-Edukazzjoni Diġitali tal-Kummissjoni Ewropea, il-proġett għandu l-għan li jgħin biex jitnaqqas id-distakk bejn is-sessi fis-setturi diġitali u intraprenditorjali fl-Ewropa.

 

L-Ispazju ta’ Tagħlim Ċirkolari tal-proġett (CLS) huwa pjattaforma ta’ tagħlim online li fiha moduli ffukati fuq suġġetti tal-ekonomija ċirkolari bħall-metalli, il-plastiks, il-moda sostenibbli, jew apparat elettroniku. Il-moduli jisfidaw lill-istudenti jużaw għodod diġitali biex ilestu l-assenjazzjonijiet. L-enfasi fuq l-ekonomija ċirkolari tagħti s-setgħa lill-istudenti biex isiru aġenti tal-bidla fit-tranżizzjoni soċjoekoloġika.

 

Aktar minn 14 000 student u għalliem ipparteċipaw fil-programm mit-tnedija tiegħu fl-2020. Bħalissa huwa disponibbli fi 12-il lingwa Ewropea u se jsir disponibbli fi 12-il lingwa addizzjonali tal-UE matul is-sentejn li ġejjin.

Għalfejn huwa importanti?

 

Skont it-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar in-Nisa fit-Teknoloġija Diġitali 2021, in-nisa jirrappreżentaw biss terz tal-gradwati STEM u 19 % tal-ispeċjalisti tal-ICT (it-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni). It-tneħħija tal-isterjotipi tas-sessi u s-sensibilizzazzjoni dwar l-opportunitajiet li joffru d-dixxiplini STEM hija kruċjali biex tinbidel il-perċezzjoni attwali tal-industrija diġitali u d-dixxiplini STEM fost il-bniet u n-nisa żgħażagħ.

X’benefiċċji hemm għall-għalliema?

 

Bl-għajnuna ta’ Girls Go Circular, inti tista’:

 • tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-politika tal-UE dwar id-diversità bejn is-sessi billi tagħti kompetenzi diġitali u intraprenditorjali lill-bniet;
 • tappoġġa lill-istudenti tiegħek biex jifhmu r-rwol tad-dixxiplini STEM fl-indirizzar tal-isfidi tas-sostenibbiltà;
 • tiddiskuti l-ugwaljanza bejn is-sessi mal-istudenti u tgħinhom jifhmu l-importanza li tingħalaq id-differenza bejn is-sessi.

 

Ara xhieda ta’ għalliema hawn:

 

 

Kif tissieħeb?

Is-CLS hija għodda ta’ sors miftuħ – kulħadd jista’ joħloq kont u jibda jitgħallem. Tista’ tikkonsulta l- gwida prattiku għall-għalliema għal aktar informazzjoni dwar kif tinvolvi ruħek.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Digital tools
Science

School subjects

Mathematics / Geometry
Natural Sciences
Physics

Key competences

Digital
Maths and science