Skip to main content
European School Education Platform
News item

L-evalwazzjoni tal-kwalità tal-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal: Għanijiet u prinċipji

Biex it-tfal kollha jibbenefikaw bis-sħiħ mis-servizzi tal-edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal (ECEC), huwa essenzjali li l-forniment tal-ECEC ikun ta’ kwalità għolja. Dan għandu jiġi garantit permezz ta’ sistema effiċjenti ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni (M&E).
Working around a table
Image: European Commission

L-ewwel rapport mill-Grupp ta’ Ħidma Ewropew dwar l-Edukazzjoni u l-Kura Bikrija tat-Tfal (ECEC WG) jagħti ħarsa lejn l-għanijiet, il-valuri u l-prinċipji li għandhom jiggwidaw lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet meta jistabbilixxu sistema ta’ M&E.

 

L-ewwel nett, l-ECEC WG identifikat it-tliet għanijiet ewlenin ta’ sistema ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni, li għandha tkun ibbilanċjata.

 

•        Kontroll tal-kwalità: biex jiġi żgurat li l-istandards tal-kwalità jintlaħqu fil-livelli nazzjonali u subnazzjonali.

•        Titjib fil-kwalità: biex jitrawmu l-iżviluppi fis-settur tal-ECEC u tinkiseb aktar konsistenza u ugwaljanza fl-opportunitajiet fis-sistema kollha.

•        Tagħlim ta’ politika: biex jiġu infurmati dawk li jfasslu l-politika u l-pubbliku dwar l-effiċjenza tas-sistema tal-ECEC.

 

Huwa jargumenta wkoll li l-valuri tal-ECEC, deskritti fil-Qafas Ewropew tal-Kwalità, għandhom isostnu l-attivitajiet ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

 

•        Immaġni ċara u l-vuċi tat-tfal.

•        L-edukazzjoni u l-kura bħala aspetti interkonnessi tal-pedagoġija tat-tfulija bikrija.

•        Il-professjonalizzazzjoni u l-benesseri tal-persunal.

•        Il-parteċipazzjoni tal-ġenituri, bħala l-aktar imsieħba importanti fid-dispożizzjoni tal-ECEC, hija essenzjali.

•        L-inklużività bħala aspett integrali ta’ sistema tal-ECEC ta’ kwalità għolja.

•        Viżjoni tal-ECEC bħala ben pubbliku.

 

Dawn il-valuri għandhom imbagħad jinfurmaw il-prinċipji bażiċi tal-attivitajiet ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

 

•        Demokratiċi u parteċipattivi,

•        Responsabbli u trasparenti,

•        Ta’ impatt u appoġġ,

•        Olistiċi u inklużivi,

•        Kuntestwalizzati u risponsivi,

•        Ġusti u konsistenti.

 

 

 

Fl-aħħar nett, l-ECEC WG identifikat diversi sfidi, pereżempju, l-għeja fl-M&E, in-nuqqas ta’ ħin fost il-persunal tal-ECEC, u wisq iffukar fuq il-kontroll tal-kwalità aktar milli fuq it-titjib tal-kwalità. Ir-rapport jikkunsidra wkoll il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-M&E u jissuġġerixxi xi ideat dwar kif jiġu evitati dawn id-diffikultajiet.

 

L-ECEC WG issa qed tiffoka fuq il-kooperazzjoni bejn il-livelli differenti ta’ governanza u l-atturi involuti fil-proċessi tal-M&E u qed tippjana li tippubblika r-rapport li jmiss fir-rebbiegħa tal-2023.

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)

Tags

Early Childhood Education and Care
Policy development