Skip to main content
European School Education Platform
News item

Kompetenza intraprenditorjali: it-tħawwil taż-żerriegħa tal-kreattività u l-innovazzjoni fl-imħuħ taż-żgħażagħ Ewropej

Mhux kulħadd se jkun intraprenditur professjonali, iżda huwa essenzjali li jiġi żgurat li l-iskejjel madwar l-Ewropa jiżviluppaw u jrawmu l-kompetenza tal-intraprenditorija. Sir af għaliex!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

L-intraprenditorija bħala ħila tul il-ħajja

 

Ilkoll kemm aħna napprezzaw il-kreattività, il-ħsieb kritiku u s-soluzzjoni tal-problemi, kif ukoll il-perseveranza u t-teħid tal-inizjattiva – dawn kollha huma elementi importanti li jibnu mentalità innovattiva. L-intraprenditorija, bħala waħda mill-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja, tal-Kummissjoni Ewropea, tinkludi dawn il-kwalitajiet kollha u ħafna aktar. Dan jikkonsisti f’diversi għarfien, ħiliet u attitudnijiet li huma applikabbli fl-edukazzjoni, kif ukoll fil-ħajja professjonali u personali, kif spjegat mill-Qafas EntreComp.

 

L-intraprenditorija fl-iskejjel

 

Is-sejbiet ta’ stħarriġ (2022) juru li l-kompetenzi tal-innovazzjoni u l-intraprenditorija huma integrati fil-kurrikulu tal-iskola fil-biċċa l-kbira tal-każijiet permezz ta’ approċċ transkurrikulari (55%) u bħala suġġett separat (36%).

 

Kważi 80% rrappurtaw li ż-żewġ kompetenzi għandhom jingħataw aktar enfasi fil-livell tal-iskola. Attivitajiet barra mill-iskola li jgħaqqdu lill-istudenti mal-komunità jew negozji lokali, laboratorji ta’ innovazzjoni li jinvolvu studenti fi proġetti ta’ riċerka, u proġetti internazzjonali kienu kkunsidrati bħala l-aktar prattiki effettivi biex jiġu żviluppati dawn il-kompetenzi.

 

Eżempji ta’ proġetti ta’ Prattika Tajba li jrawmu l-intraprenditorija

 

EnterSchoolMinds kellu l-għan li jgħammar lill-istudenti b’ħiliet relatati mal-mentalità intraprenditorjali li tiffoka fuq l-għalliema, l-istudenti u l-ġenituri. L-eżiti tal-proġett jinkludu skemi ta’ ċertifikazzjoni, materjali ta’ taħriġ u settijiet ta’ għodod.

 

In-Network of Entrepreneurial Schools (NES) ipproduċa fost affarijiet oħra ktejjeb komprensiv ta’ riżorsi u għodod għall-iskejjel primarji.

 

Il-proġett KidVenture ħoloq logħba ta’ tagħlim tal-kompjuter għat-tfal biex jitgħallmu dwar l-intraprenditorija.

 

Riżorsi addizzjonali

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn