Skip to main content
European School Education Platform
News item

Il-promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-iskejjel u x-xjenza

Hekk kif it-tfal qed jikbru f’dinja dejjem aktar avvanzata xjentifikament, l-iskejjel iridu jiżviluppaw il-litteriżmu xjentifiku tal-istudenti tagħhom. Dan l-artiklu se jesplora diversi inizjattivi li jippromwovu l-kooperazzjoni bejn l-iskejjel u x-xjenza li jistgħu jagħmlu l-lezzjonijiet STEM (ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika) aktar impenjattivi!
two girls in science class
Adobe Stock / Ann Rodchua

L-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie (MSCA) tal-Kummissjoni Ewropea jappoġġaw l-aqwa u l-aktar riċerkaturi brillanti fl-Ewropa u lil hinn, u jippermettulhom japprofondixxu r-riċerka tagħhom f’qasam tal-għażla tagħhom. Bħala parti mill-inizjattiva tal-MSCA, il-Lejla Ewropea tar-Riċerkaturi tiġi organizzata kull sena fl-aħħar Ġimgħa ta’ Settembru. Bil-preżentazzjoni tax-xogħol tar-riċerkaturi permezz ta’ attivitajiet divertenti u edukattivi, dan ineħħi l-ambigwità mix-xjenza u r-riċerka. It-tfal, iż-żgħażagħ u l-familji għandhom l-opportunità jiltaqgħu ma’ esperti u jiskopru r-riċerka tagħhom permezz ta' wirjiet xjentifiċi, esperimenti prattiċi, logħob, kompetizzjonijiet u attivitajiet diġitali.

 

Din is-sena, tnediet l-inizjattiva “Riċerkaturi fl-Iskejjel”, li trawwem interazzjoni diretta bejn ir-riċerkaturi, l-għalliema tal-iskejjel primarji u sekondarji, u l-istudenti fil-klassi. L-attivitajiet jistgħu jinkludu preżentazzjonijiet, esperimenti prattiċi, żjarat f’laboratorji, logħob, diskussjonijiet u logħob tar-rwoli. L-iskejjel f’Kiel, il-Ġermanja jistgħu “Jikru Xjenzjat”, pereżempju, biex iwasslu lezzjoni xjentifika speċifika fil-qasam tal-kompetenza tagħhom.

 

Fl-aħħar nett, l-edizzjoni li jmiss tal-fiera li se ssir fi Brussell f’Marzu tal-2023, se tinkludi 100 riċerkatur minn madwar l-Ewropa. Din se tagħti lill-istudenti ċ-ċans li jinteraġixxu ma’ riċerkaturi u innovaturi ewlenin u jitgħallmu aktar dwar xogħolhom f’formati interessanti. Science is Wonderful! għandha wkoll firxa ta’ attivitajiet għall-klassi ppreparati minn xjenzati. Jekk ma sibtx dak li għandek bżonn, għaliex ma tieħux sehem fil-Kompetizzjoni Science is Wonderful!, li tagħti lill-għalliema opportunità rari biex jingħaqdu ma’ riċerkatur tal-MSCA u flimkien joħolqu riżorsa ta’ tagħlim. Hemm diversi premjijiet li għandhom jintrebħu għalhekk kun żgur li tirreġistra qabel l-1 ta’ Diċembru 2022!

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

School partnerships and networks

Key competences

Science