Skip to main content
European School Education Platform
News item

Ċerimonja tal-Premju Ewropew tal-eTwinning 2022

Wara rimarki tal-ftuħ u diskorsi ewlenin fl-ewwel jum tal-Konferenza Annwali tal-eTwinning, finalment wasal iż-żmien biex niċċelebraw il-kisbiet tal-pedament tal-Komunità tal-eTwinning: l-għalliema u l-istudenti.
eTwinning Prizes 2022

Iċ-ċerimonja tal-premjazzjoni, li tiċċelebra r-rebbieħa u l-finalisti tal-premjijiet tal-eTwinning f’sitt kategoriji, ġiet ospitata minn Irene Pateraki. Cecile Le Clerq, Espert Anzjan tal-eTwinning, Micheal Teutsch, Kap tal-Unità fid-DĠ EAC u Florence Mondin, Kap tal-Unità għad-DĠ EACEA kienu wkoll preżenti biex jagħtu l-premjijiet lir-rebbieħa u jifirħulhom għax-xogħol siewi tagħhom. L-ospiti kollha enfasizzaw kemm kienu impressjonati b’kif ir-rebbieħa poġġew lill-istudenti fiċ-ċentru tal-proċess tat-tagħlim.

 

Huma nnotaw ukoll kif l-għalliema pprijoritizzaw kwistjonijiet ta’ suġġetti jaħarqu, bħat-tibdil fil-klima u informazzjoni ħażina, bħala l-attivitajiet regolari tal-proġett tagħhom. Meta ppremjat lill-Finalisti fil-kategorija tal-età ta’ 12–15-il sena, Mondin qalet, “Smajna dwar ir-rispett reċiproku, il-fehim, ix-xogħol f’tim; dan huwa eżattament l-għan ta’ proġett tal-eTwinning.” 

 

Kategorija tal-età 0–6:
Rebbieħ – STEAM Preschool Academy: il-proġett rebbieħ kien jinkludi għalliema u studenti mill-Estonja, il-Greċja, is-Slovakkja, Spanja u t-Turkija. “Fil-proġett tagħna, l-istudenti tgħallmu kif joħolqu ħrejjef ma’ tfal oħra. Ktibna l-istejjer flimkien u mbagħad ipprogrammajna r-robots”, spjegat l-għalliema Jelena Rattik mill-Estonja. L-istudenti qalu wkoll li kienu kuntenti jitgħallmu ma’ studenti minn pajjiżi oħra. Student mill-Estonja qal li tgħallem “kif jagħmel ħbieb mal-ħbieb”. 

 


Finalisti – Engineers of the Ecosystem: bl-involviment ta’ għalliema u studenti mill-Polonja, it-Turkija u Spanja, Engineers of the Ecosystem għandu l-għan li jqajjem kuxjenza fost l-istudenti dwar “l-inġinerija f’armonija man-natura”. L-attivitajiet tal-proġett inkludew it-tfassil mill-ġdid ta’ bejtiet tal-annimali u l-ħolqien ta’ djar ekoloġiċi għall-istudenti. Ayfer Ekiz, għalliema mit-Turkija, tgħid li l-proġett ippermetta lill-istudenti “jaħdmu flimkien għal kawża komuni u jsiru jafu pajjiżi differenti.”

 


Kategorija tal-età 7-11:
Rebbieħ – eTwinners as Pros: dan il-proġett, li jinkludi għalliema u studenti mill-Kroazja, il-Greċja u Spanja, kellu l-għan li jippreżenta lill-istudenti b’għażliet multipli għal karriera. Sara, studenta tal-eTwinning mill-Kroazja, qalet “Fi klassi tal-eTwinning, iltqajt ma’ nies ġodda minn pajjiżi oħra. “Il-litteriżmu tal-media kien ukoll element ewlieni tal-proġett; l-istudenti ħejjew sessjonijiet ta’ tagħlim bejn il-pari dwar kif ikunu individwi diġitali tajbin. 

 


Finalisti – Around the World with Friends: f’dan il-proġett, studenti mill-Polonja u Spanja tgħallmu dwar l-ITE u l-Ingliż permezz ta’ Around the World in Eighty Days ta’ Jules Verne. Waqt li l-istudenti kienu qed jaqraw il-ktieb, mhux biss ħadmu fuq it-titjib tal-ħiliet tal-Ingliż tagħhom, iżda tgħallmu wkoll dwar il-ġeografija u fatti dwar pajjiżi ġodda. Aimar, studenta minn Spanja, qalet li bil-ħidma ma’ studenti minn pajjiżi oħra, “Tgħallimna mid-drawwiet u l-kultura tagħhom u tgħallimna nirrispettaw id-differenzi.”

 


Kategorija tal-età 12-15: 
Rebbieħ – The “DISCONNECT”: il-proġett rebbieħ kien jinkludi għalliema u studenti mill-Ġeorġja, Spanja, il-Ġermanja u l-Italja. L-istudenti qraw u analizzaw The Disconnect ta’ Keren David. L-istudenti tellgħu posts f’fora biex jiffaċilitaw id-diskussjoni dwar l-avvenimenti f’kull kapitlu. L-istudenti jgħidu li waħda mill-aktar affarijiet importanti li tgħallmu kienet li “jkunu miftuħa u jaraw opinjoni differenti”.

 


Finalisti – On The Edge: dan il-proġett, li involva għalliema u studenti mill-Finlandja, il-Greċja, il-Polonja, il-Portugall u r-Rumanija, kellu l-għan li jgħaqqad it-tagħlim mad-dinja reali. Il-proġett poġġa lill-istudenti f’timijiet internazzjonali fejn ħadmu fuq esperimenti u semgħu lekċers minn esperti. Student wieħed qal li d-differenza bejn klassi normali u l-eTwinning hija l-“kollaborazzjoni bejn l-istudenti u l-għalliema.” 

 


Kategorija tal-età 16-19:
Rebbieħ - eTw T-R-A-I-N: studenti mill-Awstrija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Polonja u Spanja pparteċipaw billi marru fuq eTw-Train madwar l-Ewropa. Maqsuma fi gruppi internazzjonali ta’ 10, kull grupp iffoka fuq suġġett differenti. Minbarra l-logħob, l-istudenti pparteċipaw ukoll fi sfidi, bħall-ħolqien ta’ ditekter ġdid falz. “Kien proġett kooperattiv ħafna għaliex irnexxielna niskambjaw opinjonijiet ma’ studenti oħra”, qalet Ainara, studenta minn Spanja.

 

 
Finalisti – A Speech Which can Reach: il-proġett, kien jinkludi studenti mill-Kroazja, l-Italja, is-Slovakkja u t-Turkija, u ffoka fuq it-titjib tal-ħiliet tal-istudenti fl-Ingliż u kif jiddibattu. L-istudenti għażlu s-suġġetti għad-dibattitu u ppreparaw għalihom flimkien. Huma wettqu riċerka u verifika tal-fatti tas-sorsi. L-istudenti qalu li mhux biss apprezzaw il-fehim tad-differenza bejn il-kulturi, iżda wkoll “l-interessi komuni ta’ bejnietna, bħall-valuri u l-ideat dwar id-demokrazija.” 

 


IVET: 
Rebbieħ – Solutions Against Greenhouse Effect (SAGE): il-proġett ta’ sentejn tal-Erasmus+, li kien jinkludi studenti u għalliema minn Franza u s-Slovenja, iffoka fuq il-fehim tal-kawżi u l-konsegwenzi tal-Effett Serra. Pereżempju, huma esploraw fatti dwar il-bidliet fit-temp f’pajjiżhom. Aktar tard, ħadmu fi gruppi biex jirriċerkaw soluzzjonijiet potenzjali differenti għat-tisħin globali. Il-proġett laħaq il-qofol tiegħu meta l-istudenti bnew is-serer tagħhom. 

 


Prosit lir-rebbieħa tal-premjijiet kollha: permezz ta’ dawn il-proġetti, wieħed jista’ jara kif l-eTwinning jipprepara lill-istudenti għall-isfidi li se jiffaċċjaw fil-futur.


“Dejjem għandek iżżomm f’moħħok li dak li huwa aktar importanti, dak li huwa aktar ta’ valur fl-eTwinning huwa l-opportunità kbira li jagħti lill-istudenti tiegħek biex jiltaqgħu, jaqsmu l-valuri Ewropej u jikkollaboraw u joħolqu riżultati komuni ma’ sħabhom”, qalet Irene Pateraki, Maniġer Pedagoġiku. 

Additional information

  • Education type:
    School Education

Tags

Communication skills
Friends
Pedagogy
Secondary education
Social skills
Vocational education
eTwinning annual theme
eTwinning community
eTwinning conferences
eTwinning European Prizes
eTwinning projects