Skip to main content
European School Education Platform

L-aħħar

Aħbarijiet u Attivitajiet dwar dwar il-politika u l-azzjoni ta’ skejjel Ewropej

A teacher and pupils using a drone

Ir-riżultati tal-istħarriġ tal-għalliema dwar l-Intelliġenza Artifiċjali jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa linji gwida etiċi

Ir-riżultati ta’ stħarriġ riċenti juru li għalliema attivi għandhom interess ogħla (82%) fl-Intelliġenza Artifiċjali (AI) u d-data fl-edukazzjoni minn partijiet interessati oħra fl-edukazzjoni. Madankollu, ir-riżultati jiżvelaw ukoll li kważi l-ebda wieħed mill-għalliema ma għandu vuċi fl-għażla tal-AI u l-għodod tad-data jew fl-użu tagħhom fl-edukazzjoni.
Digital tools
Policy development
peace poster children handprints

L-Ewropa għandha bżonn l-edukazzjoni għall-paċi – l-edukazzjoni għall-paċi għandha bżonn lill-Ewropa

In-nies jistgħu jiġu mgħallma kif jittrattaw il-kunflitti b’mod kostruttiv, biex inaqqsu każi-jiet ta’ vjolenza. Bl-involviment ta’ kulħadd, jista’ jiġi żgurat futur aktar paċifiku. Dawk li japprovaw l-edukazzjoni għall-paċi impenjaw ruħhom li jappoġġjaw kwalunkwe proċess ta’ tagħlim utli u meħtieġ li jsostni l-għanijiet tagħha. F’dan l-artiklu, il-Professur Uli Jäger u Dr. Nicole Rieber tal-Fondazzjoni Berghof jgħidulna aktar dwar l-edukazzjoni għall-paċi fl-Ewropa.
European Commission Education Summit 2022 (banner)

Ħarsa lejn il-Perkorsi għas-Suċċess fl-Iskola fil-ħames Summit Ewropew tal-Edukazzjoni

Fil-ħames Summit Ewropew tal-Edukazzjoni, li sar fl-1 ta’ Diċembru 2022, rappreżentanti taż-żgħażagħ u membri tal-komunità tal-edukazzjoni u t-taħriġ mill-Unjoni Ewropea (UE) kollha setgħu jingħaqdu biex janalizzaw kisbiet passati u jidentifikaw il-passi futuri biex jiġu indirizzati l-isfidi edukattivi attwali.
Events
Well-being
Annual Theme

Gruppi Prominenti fuq it-tema tal-eTwinning sas-sena 2022 “Il-futur tagħna, sabiħ, sostenibbli, flimkien: L-Iskejjel u l-Bauhaus Ewropea l-Ġdida”

Minn April 2022, il-grupp ipprovda opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali u riżorsi ta’ tagħlim għall-membri tal-komunità tal-eTwinning biex jesploraw it-tema “L-Iskejjel u l-Bauhaus Ewropea l-Ġdida”. L-għan kien li jiġu previsti modi kif l-ispazji tat-tagħlim futuri jsiru aktar sbieħ, aktar sostenibbli, u aktar inklużivi.
Classroom management
Inclusion
Professional development
eTwinning Schools Annual Conference

Artiklu tal-għeluq tal-konferenza annwali

Il-Konferenza Annwali tal-Iskejjel tal-eTwinning, li saret mis-7 sad-9 ta’ Diċembru, tat ħarsa lejn il-prattiki inklużivi u innovattivi tal-Iskejjel tal-eTwinning.
Cultural diversity
Digital tools
Professional development
eTwinning Ukrainian Group Activities

eTwinning community rallies around Ukrainian teachers and students

Il-gwerra għaddejja fl-Ukrajna u r-realtà ħarxa li ġabet fuq il-poplu Ukren ikkawżat niket madwar id-dinja. Il-komunità tal-eTwinning irrispondiet b’solidarjetà biex turi lill-istudenti, il-ġenituri u l-għalliema Ukreni li s-sitwazzjoni fl-Ukrajna qed taffettwa lilna lkoll u li lkoll qed nappellaw għat-tmiem tal-konflitt.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Well-being