Skip to main content
European School Education Platform
Small children playing football

Stħarriġ dwar il-promozzjoni tas-saħħa mentali u fiżika fl-iskejjel

Is-suċċess tal-istudenti mhuwiex biss il-kisbiet akkademiċi. Approċċ olistiku għall-edukazzjoni jinkludi l-indokrar tas-saħħa mentali u fiżika tal-istudenti, u r-riċerka tindika li dan jinfluwenza bil-qawwa l-iżvilupp ġenerali tagħhom u l-eżiti edukattivi.
Inclusion
Non-formal learning
Parents
Social skills
Well-being
Whole-school approach
People speaking

PALM: Il-promozzjoni tal-akkwist lingwistiku awtentiku f’kuntesti multilingwi

Il-proġett PALM ħeġġeġ lill-kelliema żgħażagħ ta’ bejn is-6 u l-14-il sena jipproduċu kontenut awtentiku (miktub, awdjo u vidjow) fix-xogħol tal-kors u l-ħin liberu tagħhom fi tmien lingwi. L-għan kien li jinħoloq materjal ta’ qari u smigħ interessanti għal studenti tal-istess età li jixtiequ jistudjaw dawn il-lingwi.
Language learning
Professional development
Teacher helping student at laptop

Nittrasformaw it-tagħlim tal-lingwi fl-era diġitali

Id-diġitalizzazzjoni toffri firxa rikka ta’ għodod u riżorsi għall-għalliema tal-lingwi biex jittejbu l-esperjenzi tal-apprendiment tal-istudenti. Tenfasizza wkoll l-importanza tal-ħiliet diġitali tal-għalliema.
Digital tools
Language learning
Support to learners

Ħidma ma’ tfal u familji multilingwi fl-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC): linji gwida għall-iżvilupp professjonali kontinwu ta’ professjonisti tal-ECEC

L-iskop ta’ dan ir-rapport huwa li jitfasslu rakkomandazzjonijiet ta’ politika bbażati fuq ir-riċerka u l-prattika għall-iżvilupp professjonali kontinwu ta’ kwalità għolja (CPD) biex jiġu appoġġati l-professjonisti tal-ECEC li jaħdmu ma’ tfal u familji multilingwi.
Cultural diversity
Cultural heritage
Early Childhood Education and Care
Initial Teacher Education
Language learning
Parental involvement
Professional development

Il-multilingwiżmu bħala assi fil-klassi

Filwaqt li l-multilingwiżmu ilu parti integrali mis-soċjetà Ewropea, issa qed isir aspett dejjem aktar importanti tas-sistemi tal-edukazzjoni tal-UE. L-istudenti kollha jeħtieġu għalliema li huma lingwistikament sensittivi u risponsivi.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Language learning
Migrant students
Parental involvement
Support to learners

Highlights

Shcool success for all
School success for all

The European Toolkit for inclusion and well-being at school promotes inclusive education and tackles early school leaving

 

Visit the European Toolkit