Skip to main content
European School Education Platform

Упатства

Практични идеи и насоки за наставниците и за училиштата

Young pupils sitting in a group

Поттикнување на социјално и емоционално учење во училницата

Социјалното и емоционалното учење (СЕУ) е образовен пристап кој цели да ги засили  социјалните и емоционалните компетенции на учениците за да можат да успеат академски, социјално и професионално.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Како да ја претставите „А“ во STEAM

STEAM (наука, технологија, инженерство, уметност и математика) е иновативен пристап кон учењето кој ја промовира креативноста и ја зголемува ангажираноста на учениците со интегирање на уметноста во научните предмети. Оваа статија ќе им обезбеди на наставниците идеи и ресурси за воведување на STEAM во училницата.
Arts

Како училишното образование може да поттикне младинско учество?

Училишното образование има фундаментална улога во промовирањето на младинското учество и им помага на учениците да изградат доверба во влијанието што го имаат врз светот во кој живеат. Преку ова упатство ќе разгледаме некои корисни ресурси за тоа како да овозможиме активно граѓанство во училницата.

Пристап кон учењето за одржливост заснован на целото училиште: како да се започне

За остварување на амбициозната цел на ЕУ, Европа да стане првиот климатски неутрален континент до 2050 година, потребна е акција од секторот за образование и обука. Пристапите кон одржливост засновани на целото училиште се основа на ефективното учење за одржливоста. Во оваа статија ќе се разгледаат корисни ресурси и практични идеи за внесување пристап на одржливост заснован на целото училиште.

Поуки за подучувањето историја извлечени од претходните војни во Европа

Во периоди на конфликт, како што е војната во Украина, прашањето за историските наративи и начинот на кој тие се подучуваат одново станува актуелно. Преку ова упатство ќе се истражи како наставниците по историја може да ги изгладат несогласувањата и разликите со цел предметот да биде релевантен за сите ученици.
Cultural heritage
Cultural diversity

Спроведување на моделот „Донеси сопствен уред“ (BYOD) во училницата

Како што технологијата станува сè поприсутна во училниците, идејата за „Донеси сопствен уред“ (BYOD) нуди нови можности за пристапување кон учењето, и за наставниците, и за учениците. Изнаоѓањето економични начини за користење на технологијата со цел ангажирање на учениците во склоп на часот е постојан предизвик. Во ова упатство се посочени одредени ресурси и практични совети за тоа како и вашето училиште да започне со моделот „Донеси сопствен уред“.
Digital tools

Како да креирате сметка на EU Login

Во 2022 година, двете платформи на Европската комисија, School Education Gateway и еТвининг, ќе се спојат во Европската платформа за училишно образование; сите содржини и услуги ќе бидат под една капа. До Европската платформа за училишно образование ќе се пристапува преку EU Login, сервисот на Европската комисија за автентикација на корисници. Ова упатство ќе ве води низ процесот на креирање сметка на EU Login, која им овозможува на овластените корисници пристап до широка низа веб-услуги на Комисијата со користење на една адреса на е-пошта и една лозинка.
Announcements

Преглед на образованието и оспособувањето: како да го користите еден од најголемите годишни извештаи за образование во Европа

Прегледот на образованието и оспособувањето е годишна водечка анализа на Европската комисија за состојбата со образованието во Европската Унија. Прегледот дава информации за целите на ниво на ЕУ кои се дел од долгорочната стратегиска рамка на ЕУ во областа на образованието. Освен тоа, Прегледот се фокусира на „водечка тема“. Ова упатство ќе ве запознае со главните елементи на Прегледот и ќе ви покаже како да ги применувате во рамки на вашата работа.
Policy development

Разбирање на медиумската писменост и дезинформациите

Со оглед на тоа дека сите, од ученици па сè до наставници, се потпираат на дигиталната технологија во секојдневниот живот, а особено за време на пандемијата, потребата од медиумска писменост е поизразена од кога било претходно. Ова упатство ќе ги истражи некои од корисните ресурси за медиумска писменост и дезинформации.
Media literacy

Како да ја подобрам својата работа? Акциското истражување како средство за унапредување на професионалниот развој на наставниците

Акциското истражување ги повикува наставниците да осознаат повеќе за својата наставна практика, да го збогатат својот педагошки репертоар и да размислат за начинот на кој ја реализираат наставата. Преку акциско истражување, ставовите, професионалните идентитети и стручноста на наставниците може и понатаму да се развиваат, согледувајќи ги притоа потребите во свој сопствен контекст.
Professional development
Pedagogy