Skip to main content
European School Education Platform

Публикации

Извештаи и студии за политиките во училишното образование на европско и на национално ниво

OECD report cover

Вреднување на нашите наставници и подигнување на нивниот статус – Како може да помогнат заедниците

Наставниците имаат клучна улога во подготовката на учениците за предизвиците на иднината. Тие ќе треба да им овозможат на учениците да ги стекнат вештините и знаењата неопходни за успех во еден свет кој станува сè поглобален, подигитален и покомплексен.
Professional development
School partnerships and networks
Publication cover image (European Commission)

Образование и ЛГБТИК диверзитет

Образовните предизвици поврзани со создавање безбедни средини за учење на ЛГБТИК младите можат да бидат многубројни. Ги нагласува најдобрите практики во образованието за сексуален диверзитет низ ЕУ и ги адресира клучните митови и заблуди насочени кон ЛГБТИК лицата.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

Вештачката интелигенција и правата на детето: кон интегрирана агенда за истражување и политика

Децата и адолесцентите секојдневно користат социјални медиуми, платформи за слушање музика и системи за интелигентно подучување. Во тој контекст, истражувачите моментално експериментираат со социјални роботи и со начините на кои тие може да се користат за подобрување на образованието во иднина. Еден од заедничките елементи на овие апликации е тоа што сите тие се засновани на техники на вештачка интелигенција (ВИ).
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Инспирирај се! Култура: двигател за здравје и благосостојба во ЕУ

Оваа брошура собира примери за добри практики од низа проекти финансирани од ЕУ, имено Creative Europe, Erasmus+, Horizon 2020 и Horizon Europe. Тие ја прикажуваат моќта на културата и уметностите за подобрување на здравјето и благосостојбата преку интердисциплинарни иницијативи.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Поддржување на социјалната и емоционалната благосостојба на учениците бегалци од Украина во земјите домаќини

Руската инвазија врз Украина доведе до најголемата криза со принудно раселување во поновата историја, при што голем дел од оние што бегаат се деца и млади луѓе. Училиштата играат клучна улога во справувањето со потребите на учениците бегалци и во промовирањето на нивниот социјален и емоционален развој и благосостојба. Ова е суштинска компонента за обезбедување на нивната вклученост во образованието и во општеството како целина.
Inclusion
Migrant students
Well-being
Report cover

Формативен, целосен училишен пристап кон оценувањето на социјалното и емоционалното образование во ЕУ

Овој извештај настојува да ја пополни празнината во формативното оценување на социјалното и емоционалното образование земајќи ги предвид различните нивоа на индивидуалниот ученик, климата во училницата и целосниот училишен систем.
Assessment
Social skills
Well-being
Publication cover image (European Commission)

Инвестирање во образованието во пост-Ковид ЕУ

Пандемијата на КОВИД-19 донесе значајни можности за инвестирање во образовниот сектор. Овој извештај согледува како земјите членки на ЕУ го прилагодиле своето инвестирање во образованието како одговор на пандемијата.
Funding and resources