Skip to main content
European School Education Platform
Third-party publication

STE(A)M IT – Првата европска интегрирана STEM рамка

STE(A)M IT е проект финансиран од Erasmus+ кој има за цел промовирање иновативни и меѓудисциплинарни пристапи кон наставата за STEM (наука, технологија, инженерство и математика).
The STE(A)M IT framework (report cover)
Image: The STE(A)M IT framework

Вклучувањето на Уметности во STEM ја нагласува важноста на креативноста во STEM образованието. STE(A)M IT рамката обезбедува програми за обука, алатки и упатства за наставниците во основните и средните училишта да ги предаваат STEM дисциплините на еден интегриран начин, поврзани со проблемите од вистинскиот живот. Тоа ќе помогне учениците да се стекнат со комуникативни вештини и вештини за критичко размислување и ќе ги инспирира да се стремат кон степени на образование и кариери во областа на STEM.

 

 • Достапни јазици: EN

 

Further reading

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+, European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Schoolnet - STE(A)M IT project
 • Target audience:
  Company staff
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Researcher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2022

Tags

Arts
Science

Key competences

Mathematical
Science
Technology and engineering