Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Инвестирање во образованието во пост-Ковид ЕУ

Пандемијата на КОВИД-19 донесе значајни можности за инвестирање во образовниот сектор. Овој извештај согледува како земјите членки на ЕУ го прилагодиле своето инвестирање во образованието како одговор на пандемијата.
Publication cover image (European Commission)
Publication cover image (European Commission)

Покрај анализирањето на одговорите на земјите членки на ЕУ на пандемијата со КОВИД-19, во врска со нивното инвестирање во образованието, овој извештај исто така повлекува паралели со претходната финансиска и економска криза на крајот на 2000-те години. Ги согледува обрасците на инвестирање во образовниот сектор и ги нагласува клучните сличности и разлики. Одредува дека одржувањето на висококвалитетни инвестиции во образованието ќе биде клучно за унапредувањето на идниот економски раст во ЕУ:

 

 • Достапни јазици: EN

 

Further reading

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Commission 
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Other
  Researcher
 • Year of publication:
  2022

Tags

Funding and resources

Key competences

Digital