Skip to main content
European School Education Platform

Практики

Збирка инспиративни практики од проекти, училишта и училници од сите делови на Европа

children and adults planting trees

Партнерства училиште-заедница кои промовираат иновации во образованието

Ангажманот со локалните заедници може да им помогне на училиштата да ја поддржат благосостојбата на учениците и да ги подобрат академските достигнувања.
Blended Learning
Cultural diversity
Cultural heritage
General visual - Practice video

Поддршка на новодојдените ученици бегалци

Во 2022 година, училиштето бр. 361 во Варшава, Полска, имаше голем прилив на ученици бегалци од Украина. Во ова видео ќе научиме како училиштето ги пречека овие ученици и им помогна да го научат полскиот јазик, да соработуваат со своите нови врсници и што е најважно, да се чувствуваат безбедно.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Креирање случај за социјално и емоционално учење

Социјалното и емоционалното учење (СЕУ) е образовен пристап кој цели да ја развие социјалната и емоционалната интелигенција на учениците преку интегриран целосен училишен пристап.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Зголемување на вклученоста на учениците во образованието од областа на СТЕАМ

СТЕАМ претставува интегриран пристап кон учењето којшто ја комбинира уметноста со областите на СТЕМ (природни науки, технологија, инженерство и математика) и ја користи како влезна точка за насочување на истражувањата на учениците, нивната креативност и решавањето проблеми. Овој мултидисциплинарен пристап промовира родово-инклузивно учење со поттикнување на девојчињата да истражуваат научни теми и со приближување на уметноста до момчињата.
boy touching virtual screen

Користење ВИ во учењето и подучувањето: први чекори и повратни реакции

Користењето вештачка интелигенција (ВИ) станува сè поприсутно во голем број сектори, вклучително и образованието. Алгоритмите на ВИ, засновани на анализа на генерирани и собрани податоци, може, но не мора да бидат специјално развиени за потребите на образованието.
Digital tools
teacher and students in science class

Лауреати на Европската награда за иновативна настава за 2022 година

Европската награда за иновативна настава (EITA) беше покрената во 2021 година од страна на Европската комисија за да се оддаде признание за достигнувањата на наставниците и на училиштата.
Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning
hands together

Проекти кои поттикнуваат повеќејазичност во училницата

Со оглед на актуелната криза во Украина, разноликоста во училишната средина и поддршката за повеќејазични педагогии и наставни практики дојдоа во преден план. Како наставниците може да управуваат со училници во кои има поголеми културолошки разлики и притоа да се грижат сите деца да добијат еднакво образование? Во оваа статија ќе разгледаме проекти од разни делови на Европа насочени кон поддршка на инклузијата во училницата на деца во чии домови се зборуваат различни јазици.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Проекти за акциско истражување кои прават промени кон подобро

Акциското истражување им овозможува на наставниците да вршат континуирано оценување и подобрување на своите практики преку истражување и рефлексија. Следниве проекти покажуваат како вашата училница може да има придобивки од акциското истражување.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Што функционира во прифаќањето деца бегалци во европските училишта

Сè поголем број европски училишта прифаќаат украински семејства и деца, што значи поголема културна и образовна разноликост во нашите училници. Европската збирка алатки за училишта нуди внимателно избрани ресурси за наставници, професионалци, администратори, семејства и креатори на политики, вклучувајќи делотворни практики за инклузивно образование за бегалци и мигранти.
Migrant students
Cultural diversity