Skip to main content
European School Education Platform

Наставни материјали

Планови за час и други материјали за да ги збогатите училницата и училиштето.

Building partnerships

Поттикнување акциони планови за градење партнерства училиште-компанија

Внимателно избран избор на квалитетни наставни материјали за градење партнерства помеѓу училишта и компании. Овие материјали беа подготвени од учесниците на онлајн курсот „Градење на партнерства училиштa-компании“ на Академијата на ЕУ.
RODNAE Productions

Предучилишна академија за СТЕАМ

Овој комплет се фокусира на образованието во областа на СТЕАМ (природни науки, технологија, инженерство, уметност и математика) каде учениците можат да го истражуваат и да го доживуваат светот со помош на науката. Преку интердисциплинарни активности, малите ученици се поттикнуваат да изработат сопствени роботи со повторно искористување материјали на уметнички начин.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: Интегрирање на СТЕАМ во јазичното образование

Овој проект нуди низа ресурси за употреба на интегрираното учење на содржина и на јазик (CLIL) за подучување во областа на СТЕАМ (природни науки, технологија, инженерство, уметност и математика) во средно образование. Тие вклучуваат планови за час, наставни материјали и упатства кои опфаќаат широк опсег на наставни стратегии и техники.
Language learning
StoryLogicNet logo

StoryLogicNet: Заедничко пишување заради унапредување на вештините за мултиписменост на децата

Овој проект има цел да ги подобри компетенциите на децата во однос на мултиписменоста со употреба на онлајн алатка за заедничко пишување. Оваа методологија помага во развојот на клучни трансверзални компетенции, како што се писменоста, креативноста и раскажувањето приказни.
Language learning
Default project kit image

S.T.E.A.M-тастично

Учењето преку S.T.E.A.M, односно истражувањето теми преку природните науки, технологијата, инженерството, уметноста и математиката, е основа на овој проект.

Default project kit image

eTreeHuggers

Целта на проектот е да се најдат интересни стари дрвја низ Европа и низ светот, како што е најстарото европско дрво Адонис во Грција, и тие да се истакнат како важно природно и културно богатство кое треба да биде почитува