Skip to main content
European School Education Platform

Ознака за извонредност со акредитација од Еразмус

Ознака за извонредност со акредитација од Еразмус

Како дел од програмата за акредитација на Еразмус во рамки на Клучната акција 1, најуспешните акредитирани организации во полињата на образование на возрасни, стручно образование и обука, и училишно образование, добиваат ознаки за извонредност за спроведувањето висококвалитетни проекти за мобилност.


Како дел од годишните повици за предлози на Еразмус+, ознаките за извонредност им се доделуваат на акредитирани организации кои имаат постигнато просечен успех од најмалку 85 бода во евалуацијата на нивните последни два завршени проекти за мобилност. Доделените ознаки за извонредност се со важност од три години.


За повеќе информации за програмата за акредитација на Еразмус, погледнете во Програмскиот водич на Еразмус+. 

Updated on 07.10.22