Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

Tīklu veidošana starp skolām un vidi, lai uzlabotu izglītību

Skolu uzlabošana ir jautājums, kas pastāvīgi ir aktuāls dažādām ar izglītību saistītām ieinteresētajām personām. Šajā rakstā José Luís Muñoz Moreno no Barselonas Autonomās universitātes aplūko to, cik svarīga šajā procesā ir sadarbība starp skolām un kopienām.
a school boy meeting a firefighter
Image: яна винникова / stock.adobe.com

Ir darīts daudz nolūkā izprast, kā skolām būtu jāmainās, lai atbilstu tādas sabiedrības prasībām, kuru raksturo sarežģītība, pārmaiņas un nenoteiktība. Daži koncentrējas uz skolotāju profesionālo izaugsmi, citi — uz vadības komandu kā izglītības pārmaiņu veicinātāju lomu un vēl citi — uz sadarbības uzlabošanu starp skolām un vietējo kopienu.

 

Skolas un kopienas attiecības parasti ir formalizētas līdzdalības organizācijās un apvienībās, tās pastāv arī neformālos apstākļos, daloties pieredzē, rīkojot tikšanās un sarunas u.c. Taču skolām ir nepieciešama plašāka institucionālā klātbūtne savā kopienā, jo to veido ne tikai skolēnu ģimenes, bet arī pilsētas domes, sociālie un veselības dienesti, mācību centri un universitātes, kultūras un sporta klubi, apkaimes biedrības, bibliotēkas, muzeji, vietējie plašsaziņas līdzekļi u.c. Ir svarīgi atbalstīt skolu un kopienu partnerības, ņemot vērā demokrātisku līdzdalību izglītībā, kas pati par sevi ir vērtība un ļauj uzlabot izglītības procesus.

 

Panākumi šajā jomā var palīdzēt risināt problēmas, ar ko skolas saskaras, tiecoties kļūt labākām. Dažādas iniciatīvas sniedz konkrētus piemērus, parādot skolas un kopienas attiecību vērtību, piemēram:

 

 

Ir svarīgi, lai sadarbība būtu vērsta uz atbalstu un savstarpēju uzticēšanos. Kopiena palīdz veidot izglītību, stiprinot skolu darbu un nodrošinot resursus, piedaloties kopīgos projektos, veicinot sadarbību starp iestādēm u.c. No otras puses, skolas veido savas kopienas, nodrošinot tiesības uz izglītību, stiprinot identitātes un piederības sajūtu, sadarbojoties kopēju priekšlikumu izstrādē, atverot savas durvis kopienai, iesaistoties populārās iniciatīvās, izveidojot tīklus u.c. Tas pamato vajadzību tiekties uz atvērtāku, elastīgāku un iekļaujošāku skolu izglītību.

 

Sadarbības pastiprināšanu starp skolām un to vietējām kopienām, ciktāl tā attiecas uz izglītības pārvaldību, var īstenot, rīkojot kopīgus seminārus, publicējot informatīvus materiālus par izglītību, nodrošinot telpas un laikus sarunām u.c. Taču, lai šādas darbības kļūtu par realitāti, ir vajadzīgas kopīgas vērtības un mērķi, jāmaina individuālā un kolektīvā attieksme, jāpārveido nepieciešamie institucionālās darbības veidi, jāizveido savs stils un dinamika un jāattīstās kopā.

 

Visbeidzot, tīklu veidošana ir iespēja efektīvi praktizēt sistemātisku, koordinēt un savstarpēji papildinošu sadarbību, kas spēj veidot sinerģijas un attiecības atklātās un dažādotās telpās, lai sasniegtu kopējus mērķus ar konkrētām iejaukšanās darbībām. Skolām un to vietējām kopienām ir aktīvi jāiesaistās tīklu veidošanā, kuras pamatā ir savstarpēja mācīšanās, veicot kritiskas pārdomas un pašnovērtējumu, kā arī daloties zināšanās.

 

Tas ļautu skolām un to kopienām uzņemties jaunus pozitīvus izaicinājumus, paātrināt izglītības priekšlikumu izstrādi, mācīties no inovatīvām praksēm un stimulēt savstarpējas attiecības. Tīklu veidošanas saiknei ar skolu un kopienu attīstību būtu jāiet roku rokā ar organizatoriskajām pārmaiņām, kas var uzlabot izglītības procesus.

 

Šajā ziņā izglītības vadītāju un līderu iejaukšanās varētu kļūt par pamatu šiem dinamiskajiem procesiem, veicinot vēlamās un nepieciešamās pārmaiņas, jo īpaši visneaizsargātākajās kopienās, un galu galā uzlabot skolēnu labjutību un turpmāko dzīves ceļu.

 

 

José Luís Muñoz Moreno ir Barselonas Autonomās universitātes Lietišķās pedagoģijas departamenta profesors un Organizatoriskās attīstības pētījumu centra (CRiEDO) loceklis. Viņa galvenā pētījumu tēma ir saistīta ar sociālo līdzdalību izglītībā.

 

 

Additional information

 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

School partnerships and networks

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning