Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Aptauja par skolu mentorēšanas programmām

Ar mentorēšanu parasti apzīmē procesu, kurā kāds pieredzējis cilvēks — mentors — palīdz citam — mentorējamajam — iegūt konkrētas prasmes un zināšanas, kas veicinās mentorējamā profesionālo un personīgo izaugsmi. Skolas līmenī mentorēšanas iespējas ir pieejamas skolēniem, parasti attiecībā uz viņu panākumiem mācībās un sociālekonomisko atbalstu, kā arī skolotājiem, piemēram, sākotnējās apmācības vai profesionālās kvalifikācijas celšanas programmu kontekstā.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Mentorēšanas nozīmīgums skolu izglītībā ir atzīts ES līmeņa politikā un praksē. Piemēram, Eiropas Komisijas nesenajā priekšlikumā Padomes Ieteikumam “Ceļi uz panākumiem skolā” minēts, ka mentorēšanas shēmas, tostarp līdzbiedru mentorēšana, var veicināt labākus izglītības rezultātus un sociālekonomisko atbalstu, jo īpaši skolēniem, kuri ir nelabvēlīgākā sociālekonomiskajā situācijā vai var kļūt nesekmīgi.

Turklāt pievienotajā dienestu darba dokumentā minēts, ka pastāvīga, strukturēta mentorēšana, paredzot noteiktu laiku un iespējas parauga rādīšanai, praksei, novērtējumam, atbalstam un atsauksmēm no skolas speciālistiem, ir svarīgs faktors, lai atbalstītu skolotājus–praktikantus skolotāju sākotnējā izglītībā, kā arī skolotājus, kuri nesen uzsākuši darbu skolā. Mentorēšana viņiem var palīdzēt labāk izprast savus uzdevumus un izmantot inovatīvus mācīšanas paņēmienus, un tā ir cieši saistīta ar skolotāju labjutību (interese par dabu, motivācija, spēja noteikt nepieciešamo rīcību un skolotāju noturēšana darbā).

Atklājiet savas domas šajā īsajā aptaujā līdz 2023. gada 19. februārim. Rezultāti tiks publicēti Eiropas Skolu izglītības platformā.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning