Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Runas par izglītību: Ceļi uz panākumiem skolās

Dublinas Universitātes Izglītības institūta Izglītības traucēkļu centra direktors profesors Pols Dauns nesen atklāja savas domas par jauno Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes Ieteikumam par ceļiem uz panākumiem skolās. Dokumentā izklāstīti politikas pasākumi, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un pamatprasmju vāju apguvi.
Interview visual - Paul Downes

Es esmu prof. Pols Dauns, izglītības psiholoģijas profesors un Izglītības traucēkļu centra direktors Dublinas Universitātes Izglītības institūtā.

 

Kādi ir lielākie šķēršļi mācību rezultātu uzlabošanai?

 

Būtiska problēma ir bīstamais nabadzības un pēcpandēmijas seku apvienojums. PISA 2018 rezultāti jau uzrāda satraucošu pasliktināšanos pamatprasmēs lasīšanā, matemātikā un zinātnē katram piektajam skolēnam Eiropā.

 

Kā Jūs definētu skolas panākumus?

 

Tā ir ļoti visaptveroša pieeja, uzsverot panākumus kā labsajūtu  un mūsu bērnu un jauniešu sociālo un personīgo attīstību. Sociālo un personīgo prasmju veidošana, sevis pazīšana un, protams, iebiedēšanas novēršana ir svarīga, jo iebiedēšana ir pretēja veselīgai komunikācijai.

 

Padomes Ieteikums Ceļi uz panākumiem skolās

 

Svarīgs jaunās iniciatīvas slānis ir vēstījums dalībvalstīm integrēt mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un iebiedēšanas novēršanas stratēģijas. Tajā tiek pievienoti papildu slāņi Padomes 2011. gada Ieteikumam. Tie ietver spēcīgāku koncentrēšanos uz atšķirīgām vajadzībām, lai nošķirtu universālas pieejas stratēģijām no atsevišķu grupu pieejām, no īpaša individuālā atbalsta. Šī atšķirīgā pieeja ir svarīga atšķirība. Ir atzīta arī visas skolas pieeja, kuras nebija 2011. gada pieejā, ka skolas ir jāuztver kā sistēmas, attiecību sistēmas,  stratēģiskas iejaukšanās sistēmas, kā arī, protams, daudznozaru komandas skolās un saistībā ar tām — starpnozaru aspekts, lai apvienotu galvenās nozares.

 

Kā varam atbalstīt tos, kuri mācās?

 

Dažas acīmredzamas stratēģijas novēršanas līmenī, kas būtu stingri jāintegrē un kurām būtu spēcīgs faktiskais pamatojums, varētu būt, piemēram, grāmatu programmas ļoti nabadzīgām ģimenēm, lai to mājās būtu labi lasīšanas resursi, kas rada vēlmi lasīt. Tas ir būtiski svarīgi ne tikai lasītprasmei, bet jebkādiem panākumiem mācībās. Attiecībā uz iejaukšanos  pats par sevi saprotams būtu, piemēram, Luksemburgas modelis ar valodas mediatoriem, viņu gadījumā aptuveni 37 dažādās valodās. Mediatori risinātu valodas problēmas. Attiecībā uz kompensāciju es saskatu skaidrus ieguvumus no atlīdzinošās izglītības, pat vispārējā sistēmā. Tas ietver, piemēram, publisku atzinību par sasniegumiem ar balvām un ceremonijām sasniegumu atzīšanai. Tas neko nemaksātu un būtu daudz vairāk jāizmanto vispārējā sistēmā.

 

Kā varam atbalstīt pedagogus?

 

Neapšaubāma iespēja ir visa prakses atjaunošana kopumā, kas aptver dažādas diezgan vienkāršas jautājumu un komunikācijas pieejas un ir jānošķir no taisnīguma atjaunošanas, kas ir pavisam cita iniciatīva. Prakses atjaunošana skolās ir nedārgs un vienkāršs, taču ļoti niansēts un fokusēts veids, kā uzlabot komunikācijas kultūru skolā ar atklātiem jautājumiem, kas veicina empātiju un atšķirīgu skatījumu ne tikai skolēniem, bet arī darbiniekiem.

 

Ar kādiem pasākumiem var atbalstīt visas skolas pieejas?

 

Visas skolas sistēmas pieejās ir jāuzklausa skolēni un vecāki, jo īpaši marginalizēti skolēni un atstumtības riskam pakļautie, lai uzklausītu viņu bažas par skolas sistēmu. Un, protams, daudznozaru komandas aspekts nozīmē atzīt, ka mēs paplašinām savu izpratni par skolu. Skola nav tikai  skolotāji un skolēni. Skola ir arī vieta, kur dažādi citi svarīgi speciālisti var strādāt  ar plašākām vispārējām vajadzībām, atbalstot bērnus un jauniešus.

 

Galvenie elementi Ceļos uz panākumiem skolās

 

 • Novēršana/iejaukšanās/atlīdzināšana
 • Visas skolas pieeja
 • Apmācāmo vajadzības
 • Iesaistīšanās/sasniegumi/labsajūta
 • Datu vākšana un pārraudzība
 • Sistēmiskas pieejas

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning