Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Education Talks: Kā jauktā mācīšanās un skolu partnerības veicina iekļautību skolās

Šajā Education Talks videoklipā mums pievienojas trīs dalībnieki no Eiropas izglītības telpas Darba grupas skolu jautājumos. Noskaties videoklipu, lai uzzinātu viņu domas par to, kā jaukta tipa mācīšanās un skolu un vietējās sabiedrības partnerības var padarīt skolas iekļaujošākas.
Education Talks

Pēdējos gados jaukta tipa mācīšanās ir kļuvusi par ļoti svarīgu izglītības daļu. 2021. gadā arī izglītības ministri pieņēma Padomes ieteikumu par jaukta tipa mācīšanos. Jaukta tipa mācīšanās var ietvert dažādu mācību vietu kopumu vai dažādu digitālo un nedigitālo rīku kopumu. Ņemot vērā visu iepriekš minēto un jaukta tipa mācīšanās lielo nozīmi, mūsu Darba grupa skolu jautājumos ir izpētījusi, kā mēs visi, īpaši, būdami politikas veidotāji, varam atbalstīt jaukta tipa mācīšanos.

 

Ko iekļaujoša jaukta tipa mācīšanās nozīmē praksē?

 

Pamatā ir trīs galvenie veidi, kā pastarpināti sniegt pieredzi. Visos trijos ir vajadzīgs dialogs, kas palīdzētu izglītojamajam interpretēt pieredzi, citādi viņam ar konkrēto pieredzi jātiek galā pašam. Mācīšanās ir iekļaujoša tad, ja mācību apstākļi ir organizēti un sakārtoti tā, lai visi izglītojamie varētu aktīvi piedalīties atbilstoši savām spējām un aiz intereses un saņemtu tam nepieciešamo atbalstu. Kā jau nosaukums par to liecina, jaukta tipa mācīšanās sniedz daudz iespēju jaukt kopā šos dažādos pieredzes veidus un izveidot bagātīgu mācīšanās pieredzes veidu mozaīku.

 

Kā izglītības ministrijas var atbalstīt iekļautību veicinošu jaukta tipa mācīšanos?

 

Politikas veidotājiem, jo īpaši ministrijām, jādod skolām un skolotājiem iespēja paredzēt mācību programmā pietiekami daudz laika jaukta tipa mācībām. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mācību programmas būtu elastīgas un nebūtu pārāk stingri noteiktas. Mums ir arī jāatbalsta skolotāji, nodrošinot ierīces un arī apmācību visu šo digitālo ierīču un digitālo rīku lietošanā. Turklāt ir ļoti svarīgi, lai viņiem būtu vieta, kur dalīties savā pieredzē. Skolas un skolotāji paveic brīnišķīgas lietas, un mums, politikas veidotājiem, ir jādod viņiem iespēja piekļūt dažādām valsts un Eiropas platformām, kur dalīties ar visu šo pieredzi.

 

Horvātijā skolas izcili sadarbojas ar vietējām kopienām. Piemēram, mūsu skolām ir lieliska sadarbība ar policiju. Policists nāk uz skolu mācīt pirmklasniekiem satiksmes kultūru un arī ved pirmklasniekus ielās, lai viņi varētu saprast, kāda tā satiksme īsti ir. Mūsuprāt, skolām vajadzētu būt šādi atvērtām vietējai sabiedrībai un mums visiem kopā vajadzētu rūpēties, lai skolēni varētu iegūt iespējami labāko izglītību.

 

Kā skolu vadītāji var atbalstīt iekļautību veicinošu jaukta tipa mācīšanos?

 

Skolu vadītāji var atbalstīt iekļautību veicinošu jaukta tipa mācīšanos, ļaujot visiem skolotājiem darboties pietiekami patstāvīgi, lai skolā uzplauktu radošums. Uz skolotājiem būtu jāskatās kā uz speciālistiem, kuri zina, kas viņu skolēniem der vislabāk un kā mācību procesu padarīt viņiem noderīgāku. Protams, tas būtu jāatbalsta arī ar normatīvo regulējumu. Piemēram, Igaunijā valsts mācību programmas pamatā ir kompetences, prasmes un mācīšanās rezultāti. Tas ļauj skolotājiem jaukt mācīšanās tipus, jo viņi var gandrīz pilnīgi brīvi izlemt, kā veidot mācību procesu praksē, ja vien tiek sasniegti visi plānotie mācīšanās rezultāti.

 

Šī rīcības brīvība ļauj viņiem veidot tīklus un partnerības, piemēram, ar darba devējiem vai nevalstiskajām organizācijām, un aicināt tos uz skolu vai arī vadīt stundas ārpus skolas, piemēram, laboratorijās, muzejos, parkos, mežos vai jebkur citur, ja vien tiek sasniegti mācīšanās rezultāti. Vēl viena lieta, ko var darīt skolas vadītājs, ir veicināt sadarbību starp skolu un privāto sektoru.

 

Igaunijā ir izveidojusies publiskā un privātā sektora partnerību kultūra starp skolām un privātajiem uzņēmumiem, un šī sadarbība dziļi sakņojas mūsu sabiedrībā. Bet kopumā man šķiet, ka, lai varētu īstenot jaukta tipa mācīšanos praksē, ir svarīgi radīt uzticības pilnu vidi un sadarbības kultūru.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Blended Learning
Inclusion
Policy development
School leadership