Skip to main content
European School Education Platform
Tutorials

Izglītības un apmācības pārskats: kā izmantot vienu no lielākajiem, ikgadējiem ziņojumiem par Eiropas izglītību.

Izglītības un apmācības pārskats ir galvenā Eiropas Komisijas ikgadējā analīze pašreizējai situācijai izglītībā Eiropas Savienībā. Pārskats ziņo par ES mērķiem, kas ir daļa ES ilgtermiņa stratēģiskās sistēmas, izglītības jomā. Turklāt pārskats koncentrējas uz “vadošo tēmu”. Šī apmācība tevi iepazīstinās ar pārskata galvenajām funkcijām un parādīs kā tas izmantot savā darbā.

Pārskats kā koncepts

Pārskata mērķis ir veicināt dialogu ar un starp dalībvalstīm un citām izglītības nozarē ieinteresētām personām, kā arī izcelt politikas veicinošus pasākumus, kas ir snieguši pamatu izglītības reformas attīstei. Tajā izmantoti dati no tādiem avotiem kā ES aptaujas, UNESCO-OECD-Eurostat datubāze (UOE), OECD PISA pētījums, IEA ICILS tests un Eurydice tīkls.

Pārskatā ir iekļauta starpvalstu un tematiskā analīze, kā arī 27 padziļinātie ziņojumi par valsīm.

Iepriekšējie “2020. gada kritēriji” ir aizstāti ar “ES-līmeņa mērķi 2021-2030”, lai gan abi būtiski pārklājas. Jaunie kritēriji attiecās uz šādām tēmām:

  1. 15 gadus veci jaunieši ar zema līmeņa pamatprasmēm
  2. 8. klases skolēni ar zema līmeņa pamatprasmēm
  3. Pirmsskolas izglītība un aprūpe
  4. Izglītību un apmācības priekšlaicīgi pametušie
  5. Augstākās izglītības iegūšana
  6. Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) absolventu iepazīstināšana ar darba vidē balstītām mācībām
  7. Pieaugušo līdzdalība mācībās

Pārskats kā rīks

Pārskats piedāvā plašu klāstu datu, ko var izmantot, piemēram, savos Erasmus+ vai eTwinning projektos, mācību stundu rīcības izpētē vai skolas attīstības plānā. Šeit minēti pāris īsi pārskata funkcijas skaidrojumi, kā arī idejas kā tās izmantot.

Valstu ziņojumi: Šie 27 individuālo valstu ziņojumi pēc jaunākajiem, pieejamajiem datiem vērtē politikas paveikto ES dalībvalstīs. TZiņojumi ir noderīgi, lai atpazītu problēmu jomu tavā valstī. Vari izmantot šo informāciju, lai izstrādātu Erasmus+ vai eTwinning projektu par šo tēmu; veidotu vietēju vai reģionālu stratēģisko plānu; vai novērtētu savas skolas pieeju. Ziņojumi ir pieejami angļu valodā vai valsts oficiālajā valodā(ās).

Pārskats ES-līmeņa mērķiem: Pārskatā par ES-līmeņa mērķiem ir izvirzīti mērķi (piemēram, “15 gadus vecu jauniešu zema sasnieguma pārsvaram lasīšanā, matemātikā, dabas zinātnēs jābūt zemākām par 15% līdz 2030. gadam”) dalībvalstu līdzšinējajiem sasniegumiem. Valstis, kas ir sasniegušas kritēriju ir izceltas zaļā krāsā, un valstis ar labākajiem ES rādītājiem ir uzskaitītas atsevišķi. Buklets ir ideāli piemērots valstu salīdzināšanai. Tas var palīdzēt atrast projektu partneri, kam ir līdzīgas problēmas vai arī partneri, kuram tavas valsts problēmu jomā ir labi rezultāti. Tas var arī norādīt dažādas tēmas, kuras ir vērts izpētīt rīcības izpētes kontekstā.

ES infografika un skaitļu tabula: Infografiki, kas ir izmantoti pārskatā var tikt pielietoti, lai pamatotu savu projektu vai rīcības izpēti, kā arī, lai veidotu interesantākas mācību stundas vai prezentācijas. Tas pats attiecas uz skaitļu tabulu.

Faktu lapas:Faktu lapās aprakstīts gada pārskata slēdziens divās īsās lappusēs.

ES analīze:ES analīze sniedz pilnu pārskatu ziņojumam, aplūkojot Eiropas izglītību no starpvalstu un tematiskā viedokļa skatu punkta. Lai redzētu kopainu, vari apskatīt kopsavilkumu.

Ja vēlies apskatīt datus vēl detalizētāk, Eurostat datubāze palīdzēs pārlūkot un iegūt datus jebkuram konkrētam mērķim, kā arī palīdzēs tos salīdzināt starp dažādām valstīm vai dažādiem gadiem.

Esam ieskicējuši pārskata iespējas, taču vislabāk tikai katrs pats var saprast, kā pārskats var noderēt viņa vajadzībām!

Additional information

Tags

Policy development