Skip to main content
European School Education Platform

Research

Atbalsts un piemēri vietēja līmeņa pētniecībai

Children painting with water colours

Vizuālā māksla angļu valodā kā svešvalodas nodarbība: Neliela mēroga rīcības izpēte Grieķijas sākumskolas izglītībā

Šajā rakstā izklāstīts rīcības izpētes pētījums, kurā aplūkots, kā vizuālā māksla var uzlabot angļu valodas kā svešvalodas apguvi Grieķijas sākumskolas izglītībā, kāda veida mācīšanas pieeja var sekmēt skolēnu iesaistīšanos un līdzdalību angļu valodas kā svešvalodas mācību stundās un kā vizuālās mākslas integrēšana var uzlabot mācīšanas prakses.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

IKT digitālās pārmaiņas Spānijas dienvidu reģiona skolās pēc pandēmijas izglītības kontekstā

Šī pētījuma mērķis ir analizēt digitālo pārmaiņu uztveri pēc pandēmijas izglītībā Spānijas dienvidu reģiona skolās. Lai to paveiktu, pētījumā uzmanība tiks pievērsta problēmām, kas saistītas ar digitālās pārveides skolu programmas (#TDE) īstenošanu. Pētījumā uzmanība tiks pievērsta skolēniem, skolotājiem, skolu vadības personālam, ģimenēm un citām ieinteresētajām personām 12 skolās, sākot no bērnudārza līdz pamatskolai un vidusskolai.
Digital tools
Online learning
science lesson

STEAM metodoloģijas paraugprakses rokasgrāmata topošajiem skolotājiem eTwinning projektos

STEAM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika) ir arvien populārāka starpdisciplināra pieeja mācībām, kurā skolēns kļūst par zināšanu radītāju, nevis tikai reproducētāju. Tomēr, tā kā šim izglītības modelim trūkst precīzi aprakstītas metodoloģiskās sistēmas, skolotāji, jo īpaši tie, kuriem ir mazāka pieredze, var saskarties ar grūtībām tā īstenošanā.