Skip to main content
European School Education Platform

Publikācijas

Ziņojumi un pētījumi par skolu izglītības politiku Eiropas un nacionālā līmenī

Publication cover image (European Commission)

Izglītība un LGBTIK daudzveidība

Izglītības problēmas, kas saistītas ar drošas mācību vides radīšanu LGBTIK jauniešiem, var būt daudzveidīgas. Tajā uzsvērta labākā prakse seksuālās daudzveidības izglītībā visā ES un aplūkoti galvenie mīti un maldīgi priekšstati par LGBTIK personām.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

Zinātne politikai par mākslīgo intelektu un bērnu tiesībām: Ceļā uz integrētu pētniecības un politikas programmu

Bērni un pusaudži ikdienā izmanto sociālo mediju lietotnes, platformas ar mūzikas ieteikumiem un viedās apmācības sistēmas. Šīs jomas pētnieki pašlaik eksperimentē ar sociālajiem robotiem un to, kā tos var izmantot, lai uzlabotu izglītību nākotnē. Viens kopīgs  pielietojumu elements ir tas, ka tie visi ir balstīti uz mākslīgā intelekta (MI) metodēm.
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Iedvesmojies! Kultūra - veselības un labklājības virzītājspēks ES 

Šajā bukletā apkopoti labas prakses piemēri no vairākiem ES finansētiem projektiem, proti, “Radošā Eiropa”, “Erasmus+”, “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa”. Tie parāda kultūras un mākslas spēju uzlabot veselību un labklājību, izmantojot starpdisciplināras iniciatīvas.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Atbalsts Ukrainas bēgļu skolēnu sociālajai un emocionālajai labklājībai uzņemošajās valstīs

Krievijas iebrukums Ukrainā ir izraisījis lielāko bēgļu krīzi jaunākajā vēsturē, un liela daļa bēgļu gaitās ir bērni un jaunieši. Skolām ir liela loma bēgļu izglītojamo vajadzību risināšanā un viņu sociālās un emocionālās attīstības un labklājības veicināšanā. Tas ir būtisks elements, lai nodrošinātu viņu iekļaušanu izglītībā un sabiedrībā kopumā. 
Inclusion
Migrant students
Well-being
Publication cover image (European Commission)

Investīcijas izglītībā pēc Covid Eiropas Savienībā

COVID-19 pandēmija ir nodrošinājusi iespējas investēt izglītības sektorā. Šajā ziņojumā ir izpētīts kā ES dalībvalstis ir pielāgojušas savas investīcijas izglītībā, reaģējot uz pandēmiju.
Funding and resources