Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Izglītība un LGBTIK daudzveidība

Izglītības problēmas, kas saistītas ar drošas mācību vides radīšanu LGBTIK jauniešiem, var būt daudzveidīgas. Tajā uzsvērta labākā prakse seksuālās daudzveidības izglītībā visā ES un aplūkoti galvenie mīti un maldīgi priekšstati par LGBTIK personām.
Publication cover image (European Commission)

Publikācijā ir izklāstīts Eiropas Komisijas un citu starptautisko organizāciju darbs, kas vērsts uz LGBTIK personu diskriminācijas novēršanu, kā arī galvenie pētījumi un ietekmes pierādījumi. Tā piedāvā galvenos vēstījumus un ieteikumus, kas īstenojami valsts, skolu, mācību programmu un kopienu līmeņos, lai veicinātu LGBTIK iekļaušanu.

 

 

Šo tematisko sadaļu sagatavoja ET 2020 darba grupa kopīgu vērtību un iekļaujošas izglītības veicināšanai.

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being