Skip to main content
European School Education Platform

Prakse

Iedvesmojošas prakses no projektiem, skolām un klasēm visā Eiropā

General visual - Practice video

Atbalsts jauniebraukušajiem bēgļu skolēniem

2022. gadā skolā Nº361 Varšavā, Polijā, bija liels bēgļu skolēnu pieaugums no Ukrainas. Šajā video mēs uzzināsim, kā skola ir uzņēmusi šos skolēnus un palīdzējusi viņiem apgūt poļu valodu, sadarboties ar saviem jaunajiem vienaudžiem un, pats galvenais, justies droši.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Sociālās un emocionālās mācīšanās pamatojums

Sociālā un emocionālā mācīšanās (SEL) ir izglītības pieeja, kuras mērķis ir attīstīt skolēnu sociālo un emocionālo inteliģenci, izmantojot integrētu pieeju visai skolai.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Skolēnu iesaistes veicināšana STEAM izglītībā

STEAM ir integrēta pieeja mācībām, kas apvieno mākslu ar STEM (zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātni un matemātiku) un izmanto to kā ieejas punktu, lai vadītu skolēnu pētniecību, radošumu un problēmu risināšanu. Šī starpdisciplinārā pieeja veicina dzimumu iekļaujošu mācīšanos, mudinot meitenes pētīt zinātnes tēmas un padarot mākslu saistošāku zēniem.
hands together

Projekti, kas veicina daudzvalodību klasē

Ņemot vērā pašreizējo krīzi Ukrainā, uzmanības centrā ir nonākusi daudzveidība klasē un daudzvalodu pedagoģijas un mācību prakses atbalstīšana. Kā pedagogi var nodrošināt kultūru daudzveidību klasē un sniegt visiem bērniem vienlīdzīgu izglītību? Šajā rakstā mēs pētām projektus visā Eiropā, kuru mērķis ir atbalstīt bērnu, ar atšķirīgām dzimtajām valodām, iekļaušanu klasē.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Rīcībpētījumi, kas rada pārmaiņas

Rīcībpētījumi sniedz iespēju skolotājiem nepārtraukti novērtēt un uzlabot savu praksi, veicot pētījumus un pārdomas. Turpmāk minētie projekti liecina, kā rīcībpētījumi var noderēt tavā klasē.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Kas strādā, uzņemot bēgļus Eiropas skolās

Arvien vairāk Eiropas skolu uzņem ukraiņu ģimenes un viņu bērnus, kas nozīmē lielāku kultūras un izglītības daudzveidību mūsu skolās. Eiropas skolu rīkkopa piedāvā rūpīgi atlasītu resursu kopumu skolotājiem, profesionāļiem, administratoriem, ģimenēm un politikas veidotājiem, tostarp efektīvu praksi bēgļu un migrantu integrējošai izglītībai.
Migrant students
Cultural diversity