Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Skolēnu iesaistes veicināšana STEAM izglītībā

STEAM ir integrēta pieeja mācībām, kas apvieno mākslu ar STEM (zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātni un matemātiku) un izmanto to kā ieejas punktu, lai vadītu skolēnu pētniecību, radošumu un problēmu risināšanu. Šī starpdisciplinārā pieeja veicina dzimumu iekļaujošu mācīšanos, mudinot meitenes pētīt zinātnes tēmas un padarot mākslu saistošāku zēniem.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Turpini lasīt, lai iepazītos ar ES finansētajiem projektiem, kas demonstrē, kā mācīt STEAM interaktīvā un saistošā veidā.

 

Skolēnu iesaiste STEAM

 

"Steam Builders" ir pašlaik notiekošs projekts, kura mērķis ir iesaistīt skolēnus STEAM aktivitātēs, izmantojot dažādas starpdisciplināras mācību metodes. Tā prioritāte ir konkrētas dzīves situācijas, nevis uz teoriju balstīta mācīšanās, jo tas ir veids, kā ieinteresēt skolēnus konkrētajā tēmā. Tā ietvaros ir izstrādāti pedagoģiskie resursi, kuros izmanto vēsturisko mantojumu, lai izskaidrotu un kontekstualizētu matemātikas un dabaszinātņu jēdzienus. Projekta līdzšinējie rezultāti ietver pedagoģisko rokasgrāmatu, neformālās izglītības STEAM bukletu un mācību materiālus, lai palīdzētu skolotājiem īstenot starppriekšmetu pieeju.

 

Projekta "ArtIST" mērķis ir izstrādāt starpdisciplināras programmas, kurās apvienota māksla un tehnoloģija, speciālās un vispārīgās prasmes, kā arī biznesa un uzņēmējdarbības apmācības. Konkrētāk, tas izstrādā un īsteno maģistra līmeņa moduļus, integrējot mākslu inovāciju, uzņēmējdarbības un zinātnes izglītībā. Pievienojot šo radošo elementu, tas palīdz modernizēt STEM priekšmetu mācīšanu un uzlabo skolēnu problēmu risināšanas, kritiskās domāšanas un komunikācijas prasmes. Elastīgā moduļu struktūra ļauj gan skolotājiem, gan skolēniem kombinēt un savienot STEAM moduļus atkarībā no vajadzībām un interesēm. Projekta ietvaros ir izstrādāts visaptverošu mācību materiālu kopums, lai atvieglotu šīs programmas īstenošanu.

 

 

 

 

"Europeana" ir tiešsaistes platforma, kas nodrošina digitālu piekļuvi Eiropas kultūras mantojuma materiāliem par dažādām tēmām un jomām. Tīmekļa vietnē ir brīvi pieejami resursi, tostarp mākslas darbi, grāmatas, mūzika, videomateriāli un laikraksti, un tos var izmantot, lai bagātinātu STEM mācības. Arī emuārs "Teaching with Europeana" ir vērtīgs resurss, kurā skolotāji var apmainīties ar mācību stundu plāniem un dalīties ar padomiem un viedokļiem. "Europeana" ir īpaša vieta STEAM mācību scenārijiem, kurā ir sīki izstrādāti mācību stundu plāni un aktivitātes par to, kā integrēt digitālo kultūras mantojumu STEM priekšmetos, piemēram, matemātikā.

 

 

 

 

Projektu "IN2STEAM" izstrādāja CESIE (Eiropas Studiju un iniciatīvu centrs), lai iedvesmotu pamatskolēnus, īpaši meitenes, pievērsties karjerai STEM jomās. Projekts nodrošina skolotājiem nepieciešamās prasmes, lai mācītu STEAM jēdzienus pamatskolas līmenī. Šo projektu kopīgā tēma ir skolēnu radošuma, kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas kompetenču attīstīšana. Tās ir prasmes, kas papildinās viņu tehniskās spējas un sagatavos viņus 21. gadsimta darba videi. Projekta prioritāte ir dzimumu iekļaujošas mācību metodes, lai palielinātu meiteņu interesi par STEM priekšmetiem, jo sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas STEM karjeras jomās. Resursi ietver tiešsaistes mācību moduļus un vadlīnijas skolotājiem, lai efektīvi ieviestu STEAM pieejas klasēs.

 

 

 

Ieguldījums pedagogos

 

"STEAMonEdu" mērķis ir palielināt STEAM izglītības ieviešanu un ietekmi, ieguldot pedagogu profesionālajā pilnveidē. Tas atbalsta pedagogus vai nu izmantojot kombinētās apmācības programmas, vai arī iesaistoties ieinteresēto personu kopienās, kas var apmainīties ar pieredzi un dalīties labākajā praksē savā starpā. Starp projekta rezultātiem ir mācību rokasgrāmata skolotājiem, STEAM izglītības prakses rokasgrāmata un STEAM pedagogu kompetences sistēma.

 

"STE(A)M IT" ir Eiropā pirmā integrētā STEM sistēma, kas veicina inovatīvu un starpdisciplināru pieeju STEAM mācīšanai. Tā nodrošina mācību programmas, rīkus un vadlīnijas pamatskolu un vidusskolu skolotājiem, kā arī karjeras konsultantu tīklu ES līmenī, lai palīdzētu viņiem veicināt nodarbinātību STEM jomās. Tā atbalsta starpdisciplināru pieeju STEM disciplīnu mācīšanai, lai veicinātu skolēnu interesi par izglītību un karjeru šajās jomās.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science