Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

2022. gada Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas laureāti

Eiropas Inovatīvās mācīšanas balvu (EITA) Eiropas Komisija pasniedza 2021. gadā, lai godinātu skolotāju un skolu sasniegumus.
teacher and students in science class
European Commission

Ikgadējā iniciatīva izceļ izcilu mācību un mācīšanās praksi "Erasmus+" programmā. Projekti tiek apbalvoti četrās kategorijās: pirmsskolas izglītība un aprūpe, pamatizglītība, vidējā izglītība un profesionālā izglītība un apmācība (PIA).

 

"Erasmus+" nacionālās aģentūras ir atbildīgas par uzvarētāju projektu atlasi, un šogad visās četrās kategorijās kopumā tika atzīti 98 projekti. Eiropas apbalvošanas ceremonija notiks 2022. gada 25. oktobrī.

 

Šī gada EITA tematiskais virziens ir "Mācīties kopā, veicināt radošumu un ilgtspējību". Tas ir saistīts ar Komisijas iniciatīvu "Jaunais Eiropas Bauhauss", kas aicina mūs no jauna iztēloties savu dzīves vidi, ievērojot radošumu, iekļaušanu un ilgtspēju. Turpmāk minētie godalgoti projekti ir saistīti ar vienu no šīm trim tēmām.

 

Radošums

 

"Fundatia Centrul Educational Spektrum" projekta "Radošums ikdienā" (The Everyday Creativity project), Rumānijā, ietvaros tika izmantoti somu izglītības modeļi, lai veicinātu radošumu un inovāciju mācību praksē iesaistītajās valstīs. Pēc mācībām uz vietas Somijā klases tika pārveidotas, lai radītu mājīgas un skolēniem draudzīgas mācību telpas. Skolotāji izmantoja starpdisciplināras pieejas, lai iedvesmotu radošumu, un savstarpēji dalījās ar labo praksi. Tika izstrādāta skolotāju rokasgrāmata, kurā ietverti tādi resursi kā mācību materiāli un pašnovērtējuma rīki.

 

Projekts "Jaunie talanti" (Young Talents) apvienoja PIA skolu uzņēmējdarbības, amatniecības un interjera dizaina studentus, lai radītu jaunus daudzkultūru zīmolus. Skolēniem no Somijas, Spānijas un Nīderlandes skolotāji un uzņēmēji palīdzēja īstenot projektus, izmantojot starpnozaru pieeju. Viņi izveidoja sešus uzņēmumus jauktās grupās, attīstīja savus zīmolus un pārdeva savus produktus gan mazumtirdzniecības veikalos, gan tiešsaistē.

 

Iekļaušana

 

"Satikšanās un izpratnes tilts" bija sadarbība starp nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem no divām sadarbības skolām Vācijā un Spānijā. Šī projekta mērķis bija iesaistīt PIA skolēnus ar mācīšanās grūtībām praktiskā projektā – pieminekļa būvniecībā, kas simbolizētu abu skolu apņemšanos sadarboties. Šis projekts uzlaboja skolēnu darba iespējas, vienlaikus pilnveidojot viņu tehniskās prasmes un starpkultūru kompetences. Skolotāji sadarbojās starptautiski, lai piemērotu integrētu starpdisciplināru pieeju, vienā projektā sasaistot matemātiku, dabaszinātnes, sociālās zinātnes, mākslu, valodas un vēsturi.

 

"FARMID" projekta mērķis bija veicināt un pilnveidot zināšanas un vadlīnijas par cilvēku ar vieglu intelektuālo invaliditāti (MID) nodarbināšanu lauku saimniecībās Slovēnijā un partnervalstīs Austrijā, Itālijā, Beļģijā un Spānijā. Cilvēki ar MID bieži vien ir nelabvēlīgā situācijā, sasniedzot zemāku izglītības līmeni, kas var negatīvi ietekmēt viņu nodarbinātības iespējas. "FARMID" veicina sociālo iekļaušanu un uzsver lauku saimniecības kā piemērotas darba vietas cilvēkiem ar MID. Šis projekts palīdzēja vairākiem cilvēkiem ar MID atrast darba vietu ar lauksaimniecību saistītos darbos. Tā ietvaros tika izstrādāta arī mācību programma, lai lauksaimniekiem sniegtu nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences cilvēku ar MID nodarbinātībai.

 

Ilgtspēja

 

"Hob's Adventure" bija praktisks bioloģiskās daudzveidības projekts, kas apvienoja skolotājus un ekspertus Igaunijā, Latvijā, Islandē un Slovēnijā, lai radītu inovatīvus mācību materiālus par bioloģisko daudzveidību digitālajā laikmetā. Šo materiālu sagatavošanā tika izmantota labā prakse, proti, tika izmantotas praktiskas, aktīvas un uz pētniecību balstītas metodes. Rezultāts ir rokasgrāmata, kurā ietverti mācību stundu plāni, projekti un aktivitātes 5-9 gadus veciem skolēniem. Rīki ir pielāgojami dažādiem vides un izglītības kontekstiem un veicina aktīvu mācīšanos gan telpās, gan ārpus tām.

 

Beļģijas Sv. Paula sākumskolas skolotāji, izmantojot "Erasmus+" programmu, guva iedvesmu pārveidot savu betona rotaļu laukumu par klimatam pielāgotu spēļu laukumu, kā arī āra mācību telpu. Tika iestādīti vairāk nekā 40 koki un 160 vietējie krūmi, tika ieviestas vistas un bites, un zem rotaļu laukuma tika ierīkots lietus ūdens savākšanas baseins. Projekts veicina skolēnu labklājību un ir palīdzējis ieviest inovatīvas mācību metodes, jo skolotāji var izmantot āra mācību telpu, lai integrētu STEAM (zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes, māksla un matemātika) un klimata pārmaiņu tēmas savā mācību programmā.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Estonia
  Finland
  Germany
  Iceland
  Latvia
  Netherlands
  Romania
  Slovenia
  Spain
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
  Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4)

Tags

Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning