Skip to main content
European School Education Platform
News item

Girls Go Circular: iespēju nodrošināšana meitenēm zinātnes un tehnoloģijas jomās

"Girls Go Circular" ir bezmaksas tiešsaistes mācību programma, kuras mērķis ir līdz 2027. gadam palīdzēt vismaz 40 000 skolnieču vecumā no 14 līdz 19 gadiem apgūt digitālās un uzņēmējdarbības prasmes.
young girl
Adobe Stock / metamorworks

Projekts ir daļa no Eiropas Komisijas Eiropas digitālās izglītības rīcības plāna, un tā mērķis ir palīdzēt novērst dzimumu nevienlīdzību digitālās un uzņēmējdarbības jomās Eiropā.

 

Projekta Aprites mācību telpa (CLS) ir tiešsaistes mācību platforma, kas ietver moduļus, kuri veltīti aprites ekonomikas tēmām, piemēram, metāliem, plastmasai, ilgtspējīgai modei vai elektroniskām ierīcēm. Moduļos skolēniem ir jāizmanto digitālie rīki, lai izpildītu uzdevumus. Koncentrēšanās uz aprites ekonomiku sniedz skolēniem iespēju kļūt par pārmaiņu veicinātājiem sociāli ekoloģiskajā pārejā.

 

Kopš programmas sākuma 2020. gadā, tajā ir piedalījušies vairāk nekā 14 000 skolēnu un skolotāju. Pašlaik tā ir pieejama 12 Eiropas valodās, un nākamo divu gadu laikā tā būs pieejama vēl 12 ES valodās.

Kādēļ tas ir svarīgi?

 

Saskaņā ar Komisijas rezultātu apkopojumu "Sievietes digitālajā nozarē 2021", sievietes veido tikai vienu trešdaļu STEM absolventu un 19% IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) speciālistu. Lai mainītu pašreizējo priekšstatu par digitālo nozari un STEM disciplīnām meiteņu un jaunu sieviešu vidū, ir būtiski kliedēt dzimumu stereotipus un veicināt izpratni par iespējām, ko piedāvā STEM disciplīnas.

Kāds tajā labums skolotājiem?

 

Ar "Girls Go Circular" starpniecību tu vari:

 • veicināt ES dzimumu daudzveidības politikas mērķu sasniegšanu, nodrošinot meitenēm digitālās un uzņēmējdarbības prasmes;
 • palīdzēt skolēniem izprast STEM disciplīnu nozīmi ilgtspējas problēmu risināšanā;
 • pārrunāt ar skolēniem dzimumu līdztiesības jautājumus un palīdzēt viņiem saprast, cik svarīgi ir mazināt dzimumu nevienlīdzību.

 

Skati šeit skolotāja stāstu:

 

 

Kā iesaistīties?

CLS ir atklātā pirmkoda rīks – ikviens var izveidot lietotāja kontu un sākt mācīties. Vairāk informācijas par to, kā iesaistīties, var atrast praktiskajā skolotāju rokasgrāmatā.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Digital tools
Science

School subjects

Mathematics / Geometry
Natural Sciences
Physics

Key competences

Digital
Maths and science