Skip to main content
European School Education Platform
News item

eTwinning 2024. gada tēma: Labsajūta skolā

eTwinning ar prieku paziņo 2024. gada tēmu “Labsajūta skolā”.
Children hugging their teacher. Text reads: eTwinning annual theme 2024: well-being at school.
Pexels

Turpinot analizēt Inovācijas un izglītības gada tēmu 2023. gadā, eTwinning jau ir pieminēta arī labsajūtas tēma. Tā kā aizvien vairāk tiek atzīta labsajūtas izšķirošā ietekme uz skolēnu mācību rezultātiem un kopējo apmierinātību ar dzīvi, eTwinning sper soli tālāk. 2024. gada tēma ir izvirzīta ar mērķi sniegt izglītotājiem iespēju izpētīt un integrēt skolas mēroga pieeju labsajūtai un garīgajai veselībai pirmskolas, sākumskolas, vidusskolas un SPIA (sākotnējās profesionālās izglītības un apmācības) līmenī.

Izglītība nav tikai zināšanu un prasmju mācīšana skolēniem, tā ir arī drošas un atbalstošas vides nodrošināšana, lai viņi varētu mācīties un augt kā personības. Skolas nav tikai mācīšanās vietas, tās ir arī svarīgas sociālās un emocionālās attīstības telpas jauniem cilvēkiem. Bērni un jaunieši skola pavada lielāko daļu laika, un tāpēc skolām ir izšķirošana loma viņu labsajūtas veicināšanā un aizsardzībā. Skolēni, kas jūtas droši, atbalstīti un saistīti ar savas skolas vidi, drīzāk gūst akadēmiskas sekmes un personiskus panākumus. Viņi vairāk iesaistās mācīšanās procesā, veido veselīgas attiecības ar citiem skolēniem un skolotājiem un ir labāk sagatavoti saskarties ar dzīves izaicinājumiem un izmantot iespējas ārpus skolas.

Tāpat jāatzīst, ka arī skolotāju labsajūta ir būtiska, lai veidotu veselīgu, drošu un atbalstošu mācīšanās vidi.

Lai nodrošinātu, ka izglītības sistēmas ir patiesi vienlīdzīgas un iekļaujošas, eTwinning visiem skolotājiem un skolēniem popularizēs pārliecību, ka ikvienam ir iespēja realizēt savu potenciālu neatkarīgi personiskajiem apstākļiem (dzimums, dzimumidentitāte, tautība, reliģiskā piederība, spējas) un ģimenes, kultūras un sociāli ekonomiskās izcelsmes.

Ir svarīgi, lai visi skolai piederošie justos aizsargāti pret jebkādiem aizspriedumiem, vardarbību, uzmākšanos un apcelšanu un lai viņi justu iespēju pašrealizēties. Tiek sagaidīts, ka skolas būs droša vide, kur ikviens - skolēni, skolotāji, vecāki un izglītotāji - jūtas gaidīts, novērtēts un var būt pats kā personība, neizjūtot nekādu diskrimināciju.

Šī iemesla dēļ eTwinning koncentrēs uzmanību arī uz apcelšanu, kas ir ļoti izplatīta problēma un kas bieži vērsta uz personām, pamatojoties uz dzimumu, seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti, tautību, reliģisko piederību vai spējām. Tas var veicināt naidīgas vides attiecībā pret marginalizētām grupām veidošanos. Tāpēc liels uzsvars tiks likts, lai piedāvātu skolotājiem apmācību, kā risināt apcelšanu un veicināt empātiju skolēnos.

Lai iepazītos ar 2024. gada tēmu “labsajūta” un sagatavotos aizraujošam nākamajam gadam, iesakām iepazīties ar šeit norādītajiem materiāliem:

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
  Vocational Education and Training
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Parent / Guardian
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Announcements
Well-being
Whole-school approach
eTwinning annual theme

Key competences

Social and learning