Skip to main content
European School Education Platform
News item

Uzņēmējdarbības kompetences — radošuma un inovācijas sēklas iedēstīšana Eiropas jauniešu prātos

Ne visi kļūs par profesionāliem uzņēmējiem, taču ir būtiski svarīgi nodrošināt, ka skolas visā Eiropā veido un attīsta uzņēmējdarbības prasmes. Uzziniet, kāpēc!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Uzņēmējdarbība ir prasme visa mūža garumā 

 

Mēs visi atzinīgi vērtējam radošumu, kritisko domāšanu un problēmu risināšanu, kā arī neatlaidību un iniciatīvas uzņemšanos — tie visi ir svarīgi elementi inovatīvas domāšanas veidošanā. Uzņēmējdarbība kā viena no Eiropas Komisijas pamatkompetencēm mūžizglītībā aptver visas šīs īpašības un arī daudzas citas. To veido daudzveidīgas zināšanas, prasmes un uzskati, kas ir izmantojami izglītībā, kā arī profesionālajā un personīgajā dzīvē, kā paskaidrots EntreComp satvarā.

 

Uzņēmējdarbība skolās

 

Aptaujas rezultāti (2022) liecina, ka  inovācijas un uzņēmējdarbības kompetences skolu programmā vairumā gadījumu tiek integrētas, izmantojot visu programmu aptverošu pieeju (55 %), un kā atsevišķs mācību priekšmets (36 %). Gandrīz 80 % ziņoja, ka abas kompetences būtu vairāk jāuzsver skolas līmenī. Ārpusskolas aktivitātes, kurās skolēni tiek iesaistīti vietējā kopienā vai uzņēmumos, inovācijas laboratorijas, kurās skolēni piedalās pētniecības projektos, un starptautiski projekti tika uzskatīti par visefektīvākajām praksēm šādu kompetenču veidošanai.

Labas prakses projektu piemēri uzņēmējdarbības veicināšanai

 

EnterSchoolMinds mērķis bija sniegt skolēniem prasmes, kas saistītas ar uzņēmējdarbības domāšanu, vēršot uzmanību uz skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Projekta rezultāti ietver sertifikācijas shēmas, mācību materiālus un rīkkopas.

 

Uzņēmējdarbības skolu tīkls cita starpā izveidoja visaptverošu brošūru, kas ietver resursus un rīkus sākumskolām.

 

Projektā KidVenture tika izveidota mācību datorspēle bērniem, lai iepazītu uzņēmējdarbību.

 

Papildu resursi

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn