Skip to main content
European School Education Platform
News item

eTwinning Eiropas 2022. gada balvas pasniegšanas ceremonija

Pēc atklāšanas uzrunām un galvenajām runām eTwinning ikgadējās konferences pirmajā dienā beidzot pienāca laiks atzīmēt eTwinning kopienas pamata — skolotāju un skolēnu sasniegumus.
eTwinning Prizes 2022

Apbalvošanas ceremoniju, kurā tika godināti eTwinning balvu saņēmēji un otrās vietas ieguvēji 6 kategorijās, vadīja Irene Pateraki. Klāt bija arī eTwinning vecākā eksperte Cecile Le Clerq, Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektora nodaļas vadītājs Micheal Teutsch un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras nodaļas vadītāja Florence Mondin, kuri pasniedza uzvarētājiem balvas un apsveica viņus ar paveikto darbu. Visi ceremonijas vadītāji uzsvēra, ka uz viņiem lielu iespaidu ir atstājis tas, kā uzvarētāji mācību procesa centrā ir nostādījuši skolēnus.

 

Viņi arī pievērsa uzmanību tam, kā skolotāji savās ierastajās projekta darbībās prioritāti noteica tādiem aktuāliem jautājumiem kā klimata pārmaiņas un maldinoša informācija.  Apbalvojot otrās vietas ieguvējus vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem, Florence Mondin teica: “Mēs dzirdējām par savstarpēju cieņu, sapratni un komandas darbu. Tas ir tieši tas, kam eTwinning projekti ir paredzēti”. 

 

Vecuma grupa: 0–6 gadi
Uzvarētājs — STEAM Preschool Academy. Projektā piedalījās skolotāji un skolēni no Igaunijas, Grieķijas, Slovākijas, Spānijas un Turcijas. “Mūsu projektā skolēni iemācījās radīt pasakas kopā ar citiem bērniem. Mēs kopīgi rakstījām stāstus un pēc tam programmējām robotus,” skaidroja skolotāja Jelena Rattik no Igaunijas. Skolēni arī teica, ka viņiem patika mācīties ar bērniem no citām valstīm. Kāds skolēns no Igaunijas teica, ka viņš iemācījās iegūt draugus.

 

 

 

Otrā vieta — Engineers of the Ecosystem, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no Polijas, Turcijas un Spānijas. Projekta Engineers of the Ecosystem mērķis ir vairot skolēnu informētību par inženieriju saskaņā ar dabu. Projekta darbības ietvēra dzīvnieku ligzdu pārplānošanu un ekoloģisko māju izveidi pašiem skolēniem. Ayfer Ekiz, skolotāja no Turcijas, saka, ka projekts ļāva skolēniem “kopīgi tiekties uz vienu mērķi un iepazīt dažādas valstis”.

 


Vecuma grupa: 7–11 gadi
Uzvarētājs — eTwinners as Pros. Šī projekta, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no Horvātijas, Grieķijas un Spānijas, mērķis bija piedāvāt skolēniem dažādas karjeras iespējas. Sāra, eTwinning skolniece no Horvātijas, teica: “eTwinning klasē es satiku jaunus cilvēkus no citām valstīm”. Svarīgs šī projekta elements bija arī medijpratība — skolēni sagatavoja savstarpējas mācīšanās sesijas par to, kā būt labiem digitālo tehnoloģiju lietotājiem. 

 


Otrā vieta — Around the World with Friends. Šajā projektā skolēni no Polijas un Spānijas mācījās par citām valstīm un apguva angļu valodu, izmantojot Žila Verna romānu Astoņdesmit dienās ap zemeslodi. Skolēni lasīja grāmatu, taču ne tikai uzlaboja savas angļu valodas prasmes, bet arī mācījās ģeogrāfiju un uzzināja faktus par citām valstīm. Aimar no Spānijas teica, ka, strādājot kopā ar skolēniem no citām valstīm, “mēs uzzinājām par viņu ieražām un kultūru un iemācījāmies cienīt atšķirības”. 

 


Vecuma grupa: 12–15 gadi 
Uzvarētājs — The “DISCONNECT”. Projektā piedalījās skolotāji un skolēni no Gruzijas, Spānijas, Vācijas un Itālijas. Skolēni lasīja un analizēja Kerenas Deividas darbu The Disconnect. Viņi publicēja ierakstus forumos, lai veicinātu diskusiju par notikumiem katrā nodaļā. Skolēni atzina, ka viena no svarīgākajām lietām, ko viņi iemācījās, bija “domāt atvērti un saprast otru pusi”. 

 


Otrā vieta — On The Edge. Šī projekta, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no Somijas, Grieķijas, Polijas un Portugāles, mērķis bija savienot mācīšanos ar reālo pasauli. Projektā skolēni tika iedalīti starptautiskās komandās, kurās viņi veica eksperimentus un klausījās ekspertu lekcijas. Viens skolēns izteicās, ka atšķirība starp parastu un eTwinning klasi ir “sadarbība starp skolēniem un skolotāju”. 

 


Vecuma grupa: 16–19 gadi
Uzvarētājs — eTw T-R-A-I-N. Skolēni no Austrijas, Horvātijas, Čehijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Polijas un Spānijas ar eTwinning devās kopīgā vilciena braucienā pa Eiropu. Strādājot starptautiskās 10 skolēnu grupās, katra grupa aplūkoja citu tēmu. Papildus spēlēm skolēni arī veica īpašus uzdevumus, piemēram, izveidoja viltus ziņu detektoru. “Šajā projektā ļoti svarīga bija sadarbība, jo mēs varējām veikt viedokļu apmaiņu ar citiem skolēniem,” teica Ainara, skolniece no Spānijas. 

 


Otrā vieta – A Speech Which can Reach. Projektā piedalījās skolēni no Horvātijas, Itālijas, Slovākijas un Turcijas, un tas bija vērsts uz skolēnu angļu valodas un debatēšanas prasmju uzlabošanu. Skolēni izvēlējās debašu tēmas un kopīgi tām gatavojās. Viņi veica izpēti un faktu pārbaudi avotos. Skolēni atzinīgi novērtēja to, ka varēja saprast ne tikai atšķirības starp dažādām kultūrām, bet arī “to, kas mūs vieno, piemēram, demokrātijas vērtības un idejas”.  

 

 


Sākotnējās arodmācības 
Uzvarētājs — Solutions Against Greenhouse Effect (SAGE). Šajā divus gadus ilgajā Erasmus+ projektā, kurā piedalījās skolēni un skolotāji no Francijas un Slovēnijas, uzmanība tika vērsta uz siltumnīcefekta cēloņu un seku izprašanu. Piemēram, viņi pētīja faktus par laikapstākļu izmaiņām savā valstī. Pēc tam viņi strādāja grupās, lai pētītu dažādus iespējamos risinājumus globālajai sasilšanai. Projekta noslēgumā skolēni uzbūvēja paši savu siltumnīcu. 
 

 

Apsveicam visus balvu saņēmējus! Šie projekti parāda, kā eTwinning sagatavo skolēnus sarežģījumiem, ar kuriem viņi saskarsies nākotnē.


“Vienmēr vajag atcerēties, ka tas, kas eTwinning projektā ir svarīgāk un vērtīgāk, ir lieliskā iespēja, ko jūs sniedzat saviem skolēniem, — tikšanās, kopējas Eiropas vērtības un sadarbība, lai radītu kopīgus rezultātus ar saviem vienaudžiem”, teica pedagoģiskā vadītāja Irene Pateraki. 
 

Additional information

  • Education type:
    School Education

Tags

Communication skills
Friends
Pedagogy
Secondary education
Social skills
Vocational education
eTwinning annual theme
eTwinning community
eTwinning conferences
eTwinning European Prizes
eTwinning projects