Skip to main content
European School Education Platform

Mācību materiāli

Stundu plāni un citi materiāli, kas noder skolā un var papildināt tavas stundas.

RODNAE Productions

STEAM pirmsskolas akadēmija

Šis komplekts ir paredzēts STEAM izglītībai, ļaujot skolēniem atklāt un iepazīt pasauli zinātniski. Veicot starpnozaru aktivitātes, mazie audzēkņi tiek aicināti izveidot paši savus robotus un atkārtoti izmantot materiālus mākslinieciskā veidā.
Kids studying science

SAGE — risinājumi cīņai pret siltumnīcas efektu

Globālo sasilšanu klimata pārmaiņu dēļ ir atzinuši zinātnieki. Diemžēl medijos, internetā un sociālajos tīklos daži to apstrīd bez jebkāda zinātniska pamatojuma. Ir būtiski svarīgi veikt darbības, lai vairotu jauniešu informētību par šo problēmu.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: STEAM integrēšana valodu apguvē

Šis projekts sniedz resursu kopumu satura un valodas integrētas apguves (CLIL) izmantošanai, lai mācītu STEAM (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un matemātiku) vidusskolas līmenī. Tie ietver mācību stundu plānus, mācību materiālus un vadlīnijas, kas aptver plašu mācību stratēģiju un paņēmienu klāstu. 
Language learning
Default project kit image

S.T.E.A.M-tastisks

Šī projekta pamatā ir S.T.E.A.M (ZTIMM) mācīšanās, tēmu pētīšana, izmantojot zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un matemāti

Default project kit image

ZIŅU UN MEDIJU SATURA SALĪDZINĀŠANA

Skolēni izskata ziņu virsrakstus un ziņu saturu dažādās jomās (piemēram, galvenās vietējās ziņas, starptautiskās ziņas, sporta ziņas, kultūra, u.c.) un dažādos plašsaziņas līdzekļos (avīzēs, tabloīdos, reģionālajos izdevum