Skip to main content
European School Education Platform

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva

Ar Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu tiek izceltas inovatīvas mācīšanas un mācīšanās prakses, kas izstrādātas Eiropas sadarbības projektu skolu izglītības un sākotnējās PIA ietvaros. Iniciatīvas pamatā ir Erasmus+ programma. 


Katrai Erasmus+ programmas valstij ik gadu piešķir līdz četrām balvām, pa vienai katrā no šādām kategorijām:

 

  • pirmsskolas izglītība un aprūpe; 
  • sākumskola; 
  • pamatizglītības otrais posms un vidējā izglītība;
  • un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) skolas. 

 

Katru gadu saskaņā ar Eiropas izglītības telpas prioritātēm tiek noteikta vispārēja centrālā tēma, kas piemērojama visām vecuma grupām.

 

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas 2023. gada tēma ir “Izglītība un inovācijas”, un tā ir saistīta ar Eiropas Prasmju gadu. Šīs gada tēmas ietvaros tiek pētīta jau pastāvošo un jauno tehnoloģiju ieviešana mūsdienu izglītības sistēmās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta mākslīgajam intelektam, robotikai, kodēšanai, programmēšanai, virtuālajai realitātei un uzņēmējdarbībai.

 

Par uzvarējušo projektu atlasi atbild Erasmus+ nacionālās aģentūras, tieši atlasot balvu saņēmējus, izveidojot potenciālo balvu saņēmēju sarakstu vai publicējot atklātu uzaicinājumu. Sīkāku informāciju par atlases procesu savā valstī varat skatīt attiecīgās nacionālās aģentūras tīmekļa lapā.

 

Vairāk lasi šeit: Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva.