Skip to main content
European School Education Platform

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva

Ar Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu tiek izceltas inovatīvas mācīšanas un mācīšanās prakses, kas izstrādātas Eiropas sadarbības projektu skolu izglītības un sākotnējās PIA ietvaros. Iniciatīvas pamatā ir Erasmus+ programma. 


Katrai Erasmus+ programmas valstij ik gadu piešķir līdz četrām balvām, pa vienai katrā no šādām kategorijām:

 

  • pirmsskolas izglītība un aprūpe; 
  • sākumskola; 
  • pamatizglītības otrais posms un vidējā izglītība;
  • un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) skolas. 

 

Katru gadu tiek noteikta vispārējā tēma, kas piemērojama visām vecuma grupām un atbilst Eiropas izglītības telpas prioritātēm. 2022. gada tēma bija saistīta ar Komisijas iniciatīvu jaunais Eiropas “Bauhaus”: “Mācīšanās kopā, radošuma un ilgtspējas veicināšana”. Tas ietver šādus elementus: 

 

  • radošums, kas saistīts ar jaunā Eiropas “Bauhaus” prioritāti “skaisti” — svarīgu tēmu izglītībā. Šajā kontekstā tiks skatīta telpu un arhitektūras ietekme uz mācīšanos; 
  • ilgtspēja, kas ir vispārēja Komisijas prioritāte un galvenais jaunā Eiropas “Bauhaus” elements;
  • mācīšanās kopā, kas ir līdzdalības un iekļaujošs elements — vispārēja Komisijas prioritāte un jaunā Eiropas “Bauhaus” elements.
 
Par uzvarējušo projektu atlasi atbild Erasmus+ nacionālās aģentūras, tieši atlasot balvu saņēmējus, izveidojot potenciālo balvu saņēmēju sarakstu vai publicējot atklātu uzaicinājumu. Sīkāku informāciju par atlases procesu savā valstī varat skatīt attiecīgās nacionālās aģentūras tīmekļa lapā.
Updated on 08.11.22