Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Apklausa apie mokyklų mentorystės programas

Mentorystė dažniausiai suprantama, kaip patyrusio asmens – mentoriaus – pagalba kitam asmeniui, kurį mentorius globoja, ugdant konkrečius įgūdžius ir gilinant žinias, kurios sustiprins globojamo asmens profesinį ir asmeninį augimą. Pavyzdžiui, mokykloje mokiniams prieinamos mentorystės galimybės dažniausiai susijusios su jų mokymosi rezultatų gerinimu ir socialine bei emocine parama, o mokytojams – su pirminio mokymo ar nuolatinio profesinio tobulėjimo programomis.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Mentorystės svarba mokykliniame ugdyme pripažįstama ES politikoje ir praktikoje. Pavyzdžiui, naujojoje Tarybos rekomendacijoje dėl veiksmingų būdų siekiant gerų mokymosi rezultatų teigiama, kad mentorystės programos, apimančios ir bendraamžių mentorystę, gali prisidėti prie geresnių mokymosi rezultatų ir socialinės bei emocinės paramos, ypač tiems mokiniams, kurie atsidūrė socialiniu ir ekonominiu požiūriu nepalankioje padėtyje, arba tiems, kuriems gresia žemi pasiekimai.

Be to, tarnybų darbiniame dokumente pažymima, kad nuolatinė, sisteminga mentorystės su numatytu laiku ir galimybėmis ugdymo specialistams modeliuoti, taikyti, vertinti ir teikti paramą bei grįžtamąjį ryšį yra svarbus veiksnys teikiant pagalbą pirminio mokytojų rengimo studentams ir naujai paskirtiems mokytojams. Mentorystė gali padėti jiems geriau suprasti savo vaidmenis bei taikyti naujoviškus mokymo metodus ir yra glaudžiai susijusi su mokytojo gerove (darbiniu pasitenkinimu, motyvacija, savarankiškumu ir mokytojo išsaugojimu).

Pasidalykite savo nuomone šioje trumpoje apklausoje iki 2023 m. vasario 19 d. Rezultatai bus paskelbti Europos mokyklinio ugdymo platformoje.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning