Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

Papildyti partitūrą STEAM

Šiame straipsnyje Dr. Daithí Kearney’is pasakoja apie savo, kaip muzikos dėstytojo, kelią ir tai, kaip STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) paveikė jo požiūrį į mokymą.
Hands and musical notes
Image: Adobe Stock / ipopba

Prieš beveik dešimtmetį vykau į Norvegiją dalyvauti „Erasmus“ intensyviojoje programoje. Tuo metu antrus metus dėsčiau muziką Airijoje, man buvo patikėta derinti atlikimo ir teorijos užsiėmimus. Buvau pratęs pristatyti medžiagą studentams ir aiškinti, kaip ją suprasti. Mano studentai jau mokėjo groti kokiu nors muzikos instrumentu, taigi visas mokymasis buvo sutelktas į muziką. Žiūrint į mokymosi rezultatus, kuriuos turėjome pasiekti pagal modulio aprašą, tai „veikė“.

 

Norvegijoje teko garbė dirbti su įvairius dalykus mokančiais kolegomis iš įvairių įstaigų ir šalių. Atsidūrėme tarpdalykinėje klasėje, kurioje mano mokymo būdas netiko. Mūsų bendroje erdvėje daug studentų nemokėjo groti muzikos instrumentais, o aš neturėjau privalomos, į mokomuosius dalykus suskirstytos programos. Nebuvo įprastos partitūros, pagal kurią groti, ir dalyviams, kuriems anglų kalba nėra gimtoji, kartais užtrukdavo suprasti mano airišku akcentu suveltus paaiškinimus angliškai. Po dviejų savaičių, per kurias sužinojome apie naftos gręžimą, vaiduoklių istorijas ir fotografiją, darniai parengėme bendrą pasirodymą, sustiprinusį supratimą, koks kūrybinis potencialas slypi kiekviename dalyvyje ir kiek įkvėpimo galima rasti mus supančiame pasaulyje.

 

Muzikos edukologė Estelle Jorgenson mums primena, kad mokiniai yra aktyvūs mokymosi proceso veikėjai, o mes, mokytojai, esame tam, kad jiems padėtume. Mums taip pat reikia pagalbos: bendradarbiaudami su kolegomis, galime pasidalyti žiniomis, kaip ir ko mokyti. Ištrindami dalykinio mąstymo ribas, atveriame naujų perspektyvų ir metodų, kurie įtraukia, sudomina ir ragina mokytojus ir mokinius tyrinėti už savo dalykų ribų, padaro patirtinį mokymąsi prasmingesnį. Tai neardo dalykų vientisumo ir nenuginčija konkrečių disciplinų mokymosi ir tyrinėjimo prasmės, tik suteikia lankstesnę, takesnę struktūrą, išlaisvinančią STEAM galią.

 

Mano kūrybinio ir estetinio mokymosi kelias atvedė mane prie STEAM. Mane, kaip menininką, įkvėpė susidomėjimas gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika, o kūrybinė estetinė veikla padėjo geriau suprasti ir įvertinti sąvokas ir idėjas, kurios dažnai baugindavo. Kviesdamas dainuoti ir šokti apie bites ar gravitaciją, galėjau sužadinti jaunus protus, kurie užmezgė emocinį kūnišką ryšį su tema. Svarbiausia, kad mano mokymo būdas patobulėjo ir galėjau tyrinėjantį žvilgsnį į temas atsinešti į savo „įprastesnes“ paskaitas. Daugiau sužinojau apie studentų įgūdžius ir tai, kas jiems įdomu, ne tik muzikoje.

 

Mus, menininkus, STEM kolegos kartais gali nurašyti kaip prabangą – jiems gal ir patinka mūsų pasirodymai, bet jie nebūtinai siekia juos suprasti ir nebūtinai pastebi gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir matematiką mūsų darbe. Būdami menininkai, mes ne tik stengiamės plėsti savo STEM supratimą, bet ir rodome, kaip galime informuoti ir įkvėpti žmones šiose srityse. Kartu galime tyrinėti mus supančio ir toliau slypinčio pasaulio stebuklus. Pastebėjau, kad, leidžiant tyrinėti STEAM ir kartais atidedant į šalį partitūrą, sukuriami kūrybiškesni pasirodymai, kuriais pasiekiami ir numatyti mokymosi tikslai, ir daug daugiau.

 

 

Etnomuzikologas, geografas ir atlikėjas dr. Daithí Kearney’is yra vienas iš Dandolko technologijos instituto Kūrybinių menų tyrimų centro vadovų ir muzikos, teatro ir turizmo dėstytojas. Jis dalyvavo trijose „Erasmus“ intensyviosiose programose: IP CREAL (2012–2015 m.), SPACE (2016–2019 m.) ir NEXT STEP (2019–2022 m.), gvildenusiose STEAM švietimo filosofiją.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Arts
Science

School subjects

Art
Mathematics / Geometry
Music
Natural Sciences