Skip to main content
European School Education Platform

Research

Parama vietiniams tyrimams ir jų pristatymas

Children painting with water colours

Vizualieji menai anglų kaip užsienio kalbos pamokose: nedidelio masto veiklos tyrimas Graikijos pradiniame ugdyme

Šiame straipsnyje pristatomas veiklos tyrimas, kuriame nagrinėjama, kaip vizualieji menai gali pagerinti anglų kaip užsienio kalbos mokymąsi Graikijos pradiniame ugdyme, kokie mokymo metodai gali padėti mokiniams įsitraukti ir dalyvauti anglų kaip užsienio kalbos pamokose ir kaip vizualiųjų menų integracija gali pagerinti mokymo praktiką.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

IRT vykdant skaitmeninę švietimo pertvarką po pandemijos pietų Ispanijos mokyklose

Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti požiūrį į skaitmeninę pertvarką popandeminiame švietime pietų Ispanijos mokyklose. Tyrime nagrinėjamos su mokyklinės skaitmeninės pertvarkos programos (#TDE) įgyvendinimu susijusios problemos. Gvildenamas mokinių, mokytojų, mokyklų administracijos, šeimų ir kitų suinteresuotųjų asmenų iš 12 įstaigų (nuo ikimokyklinio ugdymo iki vidurinį išsilavinimą teikiančių įstaigų) požiūris.
Digital tools
Online learning
science lesson

STEAM metodikos „eTwinning“ projektuose geriausios patirties vadovas būsimiems mokytojams

STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) yra populiarėjanti tarpdalykinė mokymosi metodika, kurią taikant mokinys tampa žinių kūrėju, ne tik atkūrėju. Vis dėlto šio švietimo modelio metodinė sistema nėra išsamiai aprašyta, todėl mokytojai, ypač stokojantys patirties, gali susidurti su sunkumais bandydami ją įgyvendinti.