Skip to main content
European School Education Platform

Praktika

Įkvepiančių veiklų iš Europos projektų, mokyklų ir klasių rinkinys

General visual - Practice video

Pagalba neseniai atvykusiems pabėgėliams mokiniams

2022 m. Varšuvos 361-oji mokykla (Lenkija) priglobė didelį srautą pabėgėlių iš Ukrainos. Šiame vaizdo įraše sužinosite, kaip mokykla priėmė šiuos mokinius ir padėjo išmokti lenkų kalbos, bendradarbiauti su naujais klasės draugais ir, svarbiausia, jaustis saugiai.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Kodėl verta imtis socialinio ir emocinio ugdymosi

Socialinis ir emocinis ugdymasis yra švietimo metodika, kuria siekiama lavinti mokinių socialinį ir emocinį intelektą įtraukiant visą mokyklą.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Kaip skatinti mokinių susidomėjimą STEAM ugdymu

STEAM yra integruotas mokymosi metodas, menus derinantis su STEM dalykais (gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika) ir naudojantis juos kaip prieigos tašką, per kurį galima sužadinti mokinių smalsumą, kūrybiškumą ir problemų sprendimą. Daugiadalykė metodika palaiko lyčių atžvilgiu įtraukų mokymąsi, skatindama mergaites tyrinėti mokslines temas ir patraukliau pateikdama menus berniukams.
teacher and students in science class

2022 m. Europos novatoriško mokymo apdovanojimo laureatai

2021 m. Europos Komisija pradėjo rengti Europos novatoriško mokymo apdovanojimo konkursą, norėdama pasidžiaugti mokytojų ir mokyklų laimėjimais.
Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning
hands together

Projektai, skatinantys daugiakalbystę klasėje

Tęsiantis krizei Ukrainoje, atkreiptas dėmesys į įvairovę klasėje, daugiakalbės pedagogikos ir mokymo metodų puoselėjimą. Kaip mokytojai gali suvaldyti kultūriškai mišresnę klasę ir užtikrinti, kad visi vaikai gautų vienodą ugdymą? Šiame straipsnyje pristatome keletą europinių projektų, kurių tikslas skatinti namuose kitomis kalbomis kalbančių vaikų įtrauktį klasėje.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Veiksmo tyrimų projektai, kuriais siekiama pokyčių

Veiksmo tyrimai leidžia mokytojams nuolat vertinti ir tobulinti savo praktiką atliekant tyrimus ir apmąstyti rezultatus. Šie projektai rodo, kaip veiksmo tyrimai gali būti naudingi jūsų klasei.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Sėkminga veikla priimant pabėgėlius Europos klasėse

Vis daugiau Europos klasių priima ukrainiečių šeimas ir jų vaikus – tai reiškia, kad mūsų mokyklose auga kultūrinė ir švietimo įvairovė. Europos šalių priemonių rinkinys mokykloms siūlo kruopščiai atrinktą išteklių rinkinį mokytojams, specialistams, administratoriams, šeimoms ir politikos formuotojams kartu su veiksmingų praktinių veiklų, integruojant pabėgėlius ir migrantus į ugdymo procesą, pavyzdžiais.
Migrant students
Cultural diversity