Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Kaip skatinti mokinių susidomėjimą STEAM ugdymu

STEAM yra integruotas mokymosi metodas, menus derinantis su STEM dalykais (gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika) ir naudojantis juos kaip prieigos tašką, per kurį galima sužadinti mokinių smalsumą, kūrybiškumą ir problemų sprendimą. Daugiadalykė metodika palaiko lyčių atžvilgiu įtraukų mokymąsi, skatindama mergaites tyrinėti mokslines temas ir patraukliau pateikdama menus berniukams.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Skaitykite toliau ir sužinokite apie keletą ES remiamų projektų, rodančių, kaip mokyti STEAM interaktyviai ir įtraukiančiai.

 

Sudominti mokinius STEAM

 

Steam Builders“ yra tebevykstantis projektas, kurio tikslas – įtraukti mokinius į STEAM veiklas įvairiais tarpdalykiniais mokymo metodais. Čia manoma, kad mokinius tema labiau sudomins ne grynai teorinis mokymasis, o konkrečios gyvenimo situacijos. Projekte parengti pedagoginiai ištekliai, kuriuose matematikos ir gamtos mokslų sąvokos aiškinamos ir įtraukiamos į kontekstą pasitelkiant istorinį paveldą. Kol kas projekte parengtas pedagoginis vadovas, neformaliojo STEAM švietimo lankstinukas ir mokymo medžiaga, padėsiantys mokytojams įgyvendinti tarpdalykinę metodiką.

 

ArtIST“ projektu siekiama parengti daugiadalykes programas, derinančias menus ir technologijas, socialinius emocinius ir dalykinius įgūdžius, verslo ir verslumo mokymą, t. y. projekte kuriami ir teikiami magistro lygmens moduliai, į inovacijų, verslumo ir gamtos mokslų mokymą integruojant menus. Pridėjus šį kūrybinį elementą, lengviau modernizuoti STEM dalykų mokymą ir sustiprinami mokinių problemų sprendimo, kritinio mąstymo ir komunikacijos įgūdžiai. Lanksti modulinė programos struktūra leidžia tiek dėstytojams, tiek studentams pagal savo poreikius ir interesus kaitalioti ir derinti STEAM modulius. Projekte parengtas išsamios mokymo medžiagos rinkinys, palengvinantis programos įgyvendinimą.

 

 

 

 

Europeana“ yra platforma internete, suteikianti skaitmeninę prieigą prie Europos kultūros paveldo medžiagos įvairiomis temomis. Įvairūs ištekliai: meno kūriniai, knygos, muzika, vaizdo įrašai, laikraščiai, yra laisvai prieinami interneto svetainėje, juos galima panaudoti STEM mokymuisi papildyti. Tinklaraštis „Teaching with Europeana“ taip pat yra naudingas išteklius: čia mokytojai gali keistis pamokų planais, patarti, išsakyti nuomonę. „Europeana“ platformoje yra speciali STEAM mokymosi scenarijų skiltis, kurioje galima rasti išsamių pamokų planų ir užsiėmimų, duodančių idėjų, kaip skaitmeninį kultūros paveldą integruoti į STEM dalykus, pavyzdžiui, matematiką.

 

 

 

 

CESIE (Europos studijų ir iniciatyvų centras) parengė „IN2STEAM“ projektą, norėdamas įkvėpti pradinukus, ypač mergaites, siekti karjeros STEM srityse. Projektas suteikia mokytojams įgūdžių, reikalingų mokyti STEAM sąvokų pradinėse klasėse. Bendras tokių projektų leitmotyvas yra siekis lavinti mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. Šie įgūdžiai papildys jų techninius gebėjimus ir paruoš juos XXI a. darbo pasauliui. Projekte pirmenybė teikiama lyčių atžvilgiu įtraukiems mokymo metodams, tikintis mergaites labiau sudominti STEM dalykais, nes tarp STEM srities specialistų moterų vis dar yra per mažai. Projekto ištekliai: internetiniai mokymo moduliai ir gairės, padėsiančios mokytojams veiksmingai įdiegti STEAM metodus klasėse.

 

 

 

Investuoti į mokytojus

 

STEAMonEdu“ tikslas – populiarinti STEAM švietimą ir stiprinti jo poveikį investuojant į profesinį mokytojų tobulėjimą. Projektas padeda mokytojams tobulėti mišriojo mokymo programomis arba įtraukdamas į suinteresuotųjų šalių, galinčių apsimainyti patirtimis ir gerąja praktika, bendruomenę. Vieni iš projekto rezultatų yra mokytojų rengimo vadovas, STEAM mokymo praktikos gidas ir kompetencijų metmenys STEAM mokytojams.

 

STE(A)M IT“ yra pirmoji integruota STEM sistema Europoje, platinanti novatorišką ir tarpdalykinę STEAM mokymo metodiką. Projektas teikia mokymo programas, priemones ir gaires 1–12 klasių mokytojams, taip pat – ES lygmens karjeros konsultantų tinklą, padedantį propaguoti STEM sričių profesijas. Jis ragina mokant STEM dalykų taikyti tarpdalykinę metodiką ir taip sudominti mokinius studijomis ir karjera šiose srityse.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science