Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

2022 m. Europos novatoriško mokymo apdovanojimo laureatai

2021 m. Europos Komisija pradėjo rengti Europos novatoriško mokymo apdovanojimo konkursą, norėdama pasidžiaugti mokytojų ir mokyklų laimėjimais.
teacher and students in science class
European Commission

Kasmetinė iniciatyva atkreipia dėmesį į išskirtines „Erasmus+“ programos mokymo(si) praktikas. Projektai apdovanojimai keturiose kategorijose: ankstyvojo ugdymo ir priežiūros, pradinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir profesinio rengimo ir mokymo (VET).

 

Laureatus atrenka nacionalinės „Erasmus+“ agentūros – šiemet keturiose kategorijose atrinkti 98 projektai. Apdovanojimų ceremonija vyks 2022 m. spalio 25 d.

 

Šių metų Europos novatoriško mokymo apdovanojimo tema – „Mokymasis kartu, kūrybiškumo ir tvarumo skatinimas“. Ji susijusi su Komisijos naujojo europinio bauhauzo iniciatyva perkurti savo gyvenamąsias erdves kūrybiškai, įtraukiai ir tvariai. Toliau pristatomi projektai nugalėtojai ėmėsi vieno iš šių trijų aspektų.

 

Kūrybiškumas

 

Everyday Creativity“ projektas, kuriam vadovavo Rumunijos švietimo centro fondas „Fundatia Centrul Educational Spektrum“, dalyvaujančių šalių mokymo praktikos kūrybiškumui ir novatoriškumui skatinti pasitelkė suomiškus švietimo modelius. Po mokymų Suomijoje klasės buvo perkurtos į jaukias ir lengvas naudoti mokymosi erdves. Mokytojai kūrybiškumą žadino daugiadalykiais metodais ir vieni kitiems atskleidė geriausią patirtį. Vykdant projektą, buvo parengtas mokytojų vadovas, kuriame pateikta įvairių išteklių, pavyzdžiui, mokymosi medžiaga ir įsivertinimo priemonės.

 

Young Talents“ projektas subūrė verslo, amatų ir interjero dizaino besimokančius profesinių mokyklų auklėtinius kurti naujus daugiakultūrius prekių ženklus. Mokiniams iš Suomijos, Ispanijos ir Nyderlandų projektus įgyvendinti padėjo mokytojai ir verslininkai, stengtasi aprėpti įvairius sektorius. Mišrios grupės įsteigė šešias bendroves, sukūrė savo prekių ženklus ir pardavinėjo produktus tiek mažmeninės prekybos parduotuvėse, tiek internetu.

 

Įtraukumas

 

Bridge of Encounter and Understanding“ – tai dviejose Vokietijos ir Ispanijos mokyklose partnerėse besimokančio nepalankioje padėtyje esančioje jaunimo bendradarbiavimo projektas. Šio projekto tikslas buvo mokymosi sunkumų turinčius profesinių mokyklų auklėtinius įtraukti į praktinį projektą ir sukurti abiejų mokyklų partnerystės pasižadėjimą įamžinantį paminklą. Projektas pagerino mokinių įsidarbinamumą, taip pat sustiprino jų techninius įgūdžius ir tarpkultūrinę kompetenciją. Skirtingų šalių mokytojai taip pat bendradarbiavo, stengdamiesi į vieną projektą integruoti įvairius dalykus: matematiką, gamtos ir socialinius mokslus, menus, kalbas ir istoriją.

 

FARMID projektu siekta plėsti žinias ir parengti gaires apie lengvą intelekto sutrikimą turinčių žmonių įdarbinimą Slovėnijos ir šalių partnerių (Austrijos, Italijos, Belgijos ir Ispanijos) ūkiuose. Lengvą intelekto sutrikimą turintys žmonės dažnai yra nepalankioje padėtyje, nes jų išsilavinimas būna žemesnis, o tai gali pakenkti jų įsidarbinimo galimybėms. FARMID skatina socialinę įtrauktį ir išryškina ūkių kaip darbovietės tinkamumą lengvą intelekto sutrikimą turintiems žmonėms. Šis projektas padėjo keliems lengvą intelekto sutrikimą turintiems žmonėms rasti su ūkiu susijusį darbą. Vykdant projektą, taip pat parengta mokymo programa, galinti ūkininkams suteikti įgūdžių, žinių ir gebėjimų, reikalingų įdarbinant lengvą intelekto sutrikimą turinčius žmones.

 

Tvarumas

 

Hob’s Adventure“ buvo praktinis biologinės įvairovės projektas, subūręs Estijos, Latvijos, Islandijos ir Slovėnijos mokytojus ir ekspertus kurti novatorišką mokymo medžiagą apie biologinę įvairovę skaitmeniniame amžiuje. Kurdami šią medžiagą, jie rėmėsi geriausia patirtimi, taikydami praktiško, aktyvaus ir tyrinėjimu grįsto mokymosi metodus. Projekto išdava – vadovas su pamokų planais, projektais ir užsiėmimais 5–9 m. mokiniams. Priemones galima pritaikyti įvairioje aplinkoje ir įvairiuose ugdymo kontekstuose, jos skatina aktyvų mokymąsi tiek viduje, tiek lauke.

 

„Erasmus+“ programa įkvėpė Belgijos Šv. Pauliaus pradinės mokyklos mokytojus paversti betonuotą žaidimų aikštelę prie klimato kaitos pritaikyta aikštele ir lauko mokymosi erdve. Buvo pasodinta daugiau nei 40 medžių ir 160 vietinių rūšių krūmų, pradėtos auginti vištos ir bitės, po žaidimų aikštele įrengtas lietaus vandens surinkimo baseinas. Vykdant projektą, puoselėjama mokinių gerovė ir atnaujinta mokymo praktika: mokytojai gali naudotis mokymosi erdve lauke ir įtraukti STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) bei klimato kaitos temas į ugdymo programą.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Estonia
  Finland
  Germany
  Iceland
  Latvia
  Netherlands
  Romania
  Slovenia
  Spain
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
  Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4)

Tags

Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning